Lakko-oikeuden rajoittamisen lakiesitys kumottava

Lakko-oikeus on Suomessa vahvasti lailla turvattu. Perustuslain suojaamiin perusoikeuksiin kuuluu ammatillinen yhdistymisvapaus (PerL13§), johon sisältyy myös työtaisteluoikeus. Suomi on myos ratifioinut YK:n alaisen ILO:n määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, joista yksi on työtaisteluoikeus.

(Lähde: Akavan verkkosivut)

Näiden lakien nojalla, hallitus ei voi rajoittaa lakko-oikeutta. 

Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 28 artikla kirjaa selkeästi oikeuden työtaistelutoimiin, lakko mukaan lukien.

(Lähde: tekijalehti.fi)


Jasper Silventoinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jasper Silventoinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…