Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuultava asioiden valmistelussa hyvinvointialueen jäseniä

Tämä adressi on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsenen aloite (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 30 §). Aloitteen voivat allekirjoittaa henkilöt, joiden kotikunta sijaitsee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, ja siihen kerätään nimiä 30.11.2023 asti, jonka jälkeen aloite lähetetään hyvinvointialueen kirjaamoon 1.12.2023.

 

Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen ei saa automaattisesti tarkoittaa reunakuntien palveluiden lopettamista!

 

Karkkila on keskeisellä paikalla Länsi-Uudenmaan pohjoisosassa ja se palvelee sijainniltaan hyvinvointialueen pohjoisosan asukkaita. Karkkilassa on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sairainta ja pienituloisinta väestöä. Jos sellaisesta paikasta lakkautetaan lähipalveluita, on se kuolinisku kaupungille ja sen elinvoimalle.

 

Karkkilan terveyskeskuksen tilat ovat toimivat, turvalliset ja terveelliset. Niissä on tehty laaja peruskorjaus 2017. Vuodeosastolla on edistykselliset eristyshuoneet. Osastolla on paikkoja 21 ja sen täyttöaste on melkein 100%. Minne Karkkilan vuodeosaston potilaat suunnitellaan siirrettäväksi?

 

Karkkilan vuodeosastolla on myös noin 40-50 saattohoitoa vuodessa. Inhimillisestä näkökulmasta on pyritty siihen, että saattohoidossa olevat hoidetaan omalla paikkakunnalla, jotta läheisille mahdollisestaan osallistuminen. Me allekirjoittaneet kysymme mihin vuodeosaston lakkautuksen myötä paikalliset saattohoitopotilaat siirretään? Miten saattohoidossa olevien läheisten kulkeminen hoituu sen jälkeen? Karkkilasta liikkuminen julkisilla liikennevälineillä on todella haastavaa, eikä kaikilla ole vaihtoehtona käyttää omaa autoa tai taksia.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7 § säätää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä hyvinvointialueella. Sen mukaan hyvinvointialueen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Me allekirjoittaneet kysymme, onko päätöksentekijöiden tiedossa päätösten arvioidut vaikutukset? Haluamme myös kuulla millaisia ennakkoarviointeja päätöksen vaikutuksesta asukkaisiin on tehty? Minkäänlaisia lakkautuksia ei pidä suunnitella ilman laajaa vaikutusten ennakkoarviointia.

 

On edesvastuutonta aloittaa toimet osaston lakkauttamiseksi ilman asianosaisten kuntien ja kuntalaisten kuulemista sekä ennen yhtään tehtyä päätöstä asiassa. Me allekirjoittaneet vaadimme, että hyvinvointialue toimii ja valmistelee asioita avoimesti. Asianosaisia hyvinvointialueen asukkaita tulee kuulla ja heille tulee tarjota mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 29 §) ennen kuin päätöksiä lakkautuksesta tehdään.

 

Kysymme myös onko hyvinvointialue mielestään toiminut voimassa olevien lakien mukaan? Entä onko asian valmistelu ollut hyvän hallinnon mukaista?

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mervi Tuominen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…