Lapin lääninhallituksen kortteli suojeltava // Adressi toimitettu Rovaniemen kaupunginhallitukselle 03.09.2018

Senaatti-kiinteistöt hakee 13.2.2018 päivätyllä kaavamuutoshakemuksella asemakaavan muutosta 1. kaupunginosaan kortteliin 38 omistamalleen tontinosalle. Hakemuksen mukaan lääninhallituksen korttelissa julkisen palvelujen ja hallinon tarpeisiin varattuja rakennuksia ei enää tarvita. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että Senaatin omistamaa korttelinosaa tutkittaisiin valtion tarpeisiin sekä matkailu- ja asuinkäyttöön. Maanomistaja esittää, että kaavassa voitaisiin tutkia, voidaanko käytöstä poistuvia rakennuksia muuttaa esimerkiksi hotelli- ja majoituskäyttöön. (Rovaniemen kaupunki)

Kaavamuutoshakemuksen havainnekuvassa esitetään muun muuassa korkean hotellin rakentamista puiston tilalle rantaan ja lisäksi useiden muiden rakennusten sijoittamista alueelle. Alueen suojelun taso tullaan ratkaisemaan kaavaprosessissa.

Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Rovaniemen jälleenrakennuskauden ajan perintönä se on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti mittaamattoman arvokas. Alue on poikkeuksellisen hyvin säilynyt eheänä ja puistomaisuudessaan alkuperäisesenä kokonaisuutena. Sillä on Museoviraston ankarin suojelumerkintä 'sr5' osayleiskaavassa, lisäksi sitä on luonnehdittu - yhdessä muun hallinto- ja kulttuurirakennusten kanssa -poikkeuksellisen monumentaaliseksi Suomen mittakaavassa.

Alue on myös asukkailleen tärkeä paikka, joka lisää merkittävästi kaupungin viihtyisyyttä sekä tuo mahdollisuuksia nauttia ainutlaatuisesta ympäristöstä Rovaniemen keskustassa. Sillä on myös tärkeä sosiaalinen merkitys, kuten Mervi Löfgren, Anu Soikkeli ja Marja Tuominen esitti: "Lääninhallituksen rakennettu kulttuuriympäristö on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on syytä jättää perinnöksi tuleville sukupolville jälleenrakennuksen ajasta, kuten se on meille jätetty. Alueen säilyttämisellä kunnioitetaan myös edeltävien sukupolvien työtä jälleenrakennuksen aikana."

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lapin Lääninhallituksen kortteli puistoineen sekä rakennuksineen suojellaan asemakaavassa, eikä tontille sallita rakennettavan uudis- tai lisärakennuksia. Toivomme, että Rovaniemen päättäjät huomioivat paikan merkityksen niin kansalaisille kuin sen historialle.

Rovaniemellä 08.07.2018, Henri Ramberg

Adressi tullaan luovuttamaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle elokuun 2018 lopussa.

suojellaan_laaninhallitus-01-011.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Voit lukea lisää alueen historiasta ja rakennuksista sekä kaavamuutoksesta ohesta:
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )