Lappeenrannan avoimet päiväkodit säilytettävä!

Lappeenrannan kaupungin valtuuston Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asettamien säästötavotteiden takia kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kokouksessaan 17.12.2012 kaupungin avoimien päiväkotien lakkauttamista säästösyistä 1.6.2013 alkaen.

 

Avoimen päiväkodin kolme toimipistettä toimivat vanhemmille tärkeinä kokoontumispaikkoina, joissa saa sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä, mutta myös ammattilaisilta, sillä avoimet päiväkodit tekevät yhteistyötä mm. puheterapeuttien, kiertävien erityisopettajien jne. kanssa. Varsinkin paikkakunnalle vastikään muuttaneille ja ensimmäisen lapsen vanhemmille avoimet päiväkodit ovat luonteva paikka luoda omat vertaisverkkonsa lapsiperheiden keskuudessa, mikä on erittäin tärkeää oman jaksamisen kannalta.

 

Avoimissa päiväkodeissa toimivat myös isompien lasten leikkikerhot, joissa lapset saavat pienessä ryhmässä opetella sosiaalisia sääntöjä ja ryhmässä toimimista. Koulutetut ja pätevät työntekijät järjestävät monipuolista ohjelmaa, josta yli 3-vuotiaat saavat virikkeitä joita ei kotona välttämättä ehditä tai osata tarjota.

 

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä on selonteossaan syksyllä 2010 (s. 11) linjannut että "kehitämme palveluja siten, että [...] meillä on avoimet varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat avoimet päiväkodit, leikkikerhot ja seurakunnan kerhotoiminta". Mikäli avoimet päiväkodit lakkautetaan, ei paikkakunnalle jää mitään sitoutumatonta toimintaa tai palveluja kotihoidetuille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme avointen päiväkotien toiminnan jatkumista.

 

Allekirjoituksia kerätään 12.12. saakka, jonka jälkeen adressi toimitetaan  kaupunginjohtajalle 13.12.

 

Halutessasi voit myös laittaa henkilökohtaisesti sähköpostia lautakunnan ja valtuuston jäsenille, yhteystiedot löytyvät Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta.

 

Kerrothan adressista myös kavereillesi, jotta saamme mahdollisimman paljon allekirjoituksia.

 

KIITOS OSALLISTUMISESTA!