LAPSEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET EIVÄT SAA VANHETA. Lapseen kohdistuva rikos = rikos ihmisyyttä vastaan.

 

LAPSEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET EIVÄT SAA VANHETA

 

 

Lapseen kohdistuvat rikokset eivä saa vanheta. Esimerkiksi pahoinpitely vanhenee kahdessa vuodessa. Jos pahoinpitely on tapahtunut kolmivuotiaalle lapselle, hänen tulisi tehdä rikosilmoitus viimeistään viisi vuotiaana. Käytännössä kaltoin kohdeltu lapsi osaa hakea oikeutta vasta aikuisena, avioeron, burnoutin, päihderiippuvuuden tai muun sairauden, pysähdyttämänä ja terapiassa esiin tulleiden lapsuuden tapahtumien osuuden aikuisiän ongelmiin selvittyä.

Tietoa lapseen kohdistuvien rikosten vakavuudesta löytyy mm. itävaltalaisen psykoanalyytikon Alice Millerin teoksessa "Alussa oli kasvatus":

Alice Miller, Alussa oli kasvatus. Kätketty julmuus ja väkivallan juuret, (Am Anfang war Erziehung, 1980), suom. Mirja Rutanen, 1985.

 

 

Monikaan ei tule ajatelleeksi, miten valtavasti lasten kaltoinkohtelu maksaa yhteiskunnalle lasten aikuiselämän aikana, mm. erilaisina sairauksina ja niiden hoitokustannuksina ja ympäristövaikutuksina, sekä sen kansantaloudellisen panoksen puutteena, minkä he olisivat voineet tehdä yhteiskunnan hyväksi, jos olisivat saaneet kasvaa turvallisessa ympäristössä.

 

 

"Lapsen kaltoinkohtelu määritellään Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan seuraavasti: Lapsen kaltoinkohtelu käsittää kaikki sellaiset fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muodot, seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin taikka kaupallisen tai muun riiston, jossa on kyse vastuusta, luottamuksesta tai vallasta ja josta seuraa todellista tai mahdollista vaaraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai ihmisarvolle.

Lapseksi määritellään Suomen ratifioiman Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias, jos kansallinen laki ei muuta määrää." (http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsen_kaltoinkohtelu)

"Lapsiin kohdistuva pahoinpitely numeroina:

· Vuosittain Suomessa 200-300 lasta saa vaikean vamman, jonka epäillään syntyneen pahoinpitelyn tuloksena. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 70 alle kouluikäiseen lapseen kohdistunutta pahoinpitelytapausta.

· Vuosittain Suomessa kuolee 10-15 lasta väkivallan seurauksena (luku sisältää itsemurhat).

· Vuosina 1970-1994 Suomessa menehtyi 292 lasta perheen sisäisen väkivallan uhrina (Vanamo ym. 2001). Johtava kuolinsyy lasten pahoinpitelyssä on Shaken baby –oireyhtymä, joka syntyy ravistelemalla vauvaa.

· On arvioitu, että kaikista lasten luunmurtumista 25 % ja palovammoista 10 % aiheutuu pahoinpitelystä.

· Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia tulee viranomaisten tietoon vuosittain noin 550. Alle kouluikäisiin kohdistuvia seksuaalisia hyväksikäyttöjä tulee viranomaisten tietoon 30-40. Suurin osa tapauksista tapahtuu kodin seinien sisäpuolella."
(https://www.poliisi.fi/…/v…/33752C7AC2C6E45AC2256DBE0046E7F1)

"4–16 prosenttia lapsista joutuu fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi. Virallisiin tilastoihin näistä päätyy arviolta vain noin kymmenesosa. Tilastokeskuksen mukaan pahoinpitelyn uhriksi joutui vuonna 2012 noin 5 900 alle 18-vuotiasta." (http://www.hs.fi/kotimaa/a1388112864479)

 

 

 

 

 

 LAPSEEN KOHDISTUVA RIKOS TULEE OIKEUDESSA KÄSITELLÄ RIKOKSENA IHMISYYTTÄ VASTAAN

 

 

"Rikos ihmisyyttä vastaan

 

Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään; tai tuhoaa väestöä asettamalla väestöä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai vastaavaa; tai, karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä; tai, vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden vastaisesti; tai aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen; tai, raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon tai harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, harjoittaa rotuerottelua tai vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä joko poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen taikka muun niihin rinnastettavan syyn perusteella. Rikoksesta ihmisyyttä vastaan tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava."

 

http://www.laki24.fi/riri-rikokset-joukkotuho_rikos_ihmisyytta_vastaan_sotarikos_kiihottaminen_kansanryhmaa_vastaan_syrjinta-rikos_ihmisyytta_vastaan.html

 

 

 

LAPSEEN KOHDISTUNEEN RIKOKSEN KÄSITTELYSSÄ ON OIKEUDESSA SOVELLETTAVA RIKOSLAIN 8. LUVUN 1. PYKÄLÄÄ, 11. LUVUN 3. JA 4. PYKÄLÄÄ

 

 

8. luku 1 §

 

Syyteoikeuden vanhentuminen

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu.

 

 

11. luku 3 §

 

Rikos ihmisyyttä vastaan

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,

3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,

4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

 

 

11. luku 4 §

 

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080212#Pidp4707616

 Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Munnu Merilaiti voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…