Lapsiuhrin asema on saatava ensisijaiseksi seksuaalirikoksissa

Seksuaalisen väkivallan lapsiuhri tarvitsee apua

Me allekirjoittaneet vaadimme vastuunottoa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja lapsiuhrin aseman muuttamista ensisijaiseksi lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä.

Meidän tulee pystyä asettumaan lapsiuhrin asemaan. On välttämätöntä tunnistaa ja tunnustaa lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja puuttua niihin. Vaadimme, että lapsiuhri auttaminen laitetaan välittömästi kuntoon. Uhrin auttamisen tulee olla aina välitöntä ja ensisijaista.

Toimivassa auttamisjärjestelmässä vastuu lasten seksuaalirikoksista on julkisella sektorilla, jota kolmas sektori täydentää. Lastensuojeluun, terveydenhuoltoon, poliisin ja tuomioistuinten toimintaan lisätään resursseja ja niiden toiminta ymmärretään lapsen seksuaalirikoksissa toiminnan ytimenä. Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa lastensuojelun tulee olla lapsen ja perheen tukena koko rikosprosessin ajan. Lastensuojelulla on suojelutehtävä.

Toimivassa järjestelmässä on koko maan kattava hoitomalli. Lasten ja nuorten seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäiseminen toimenpidesuunnitelmassa lastensuojelun osuus on välttämätöntä kirjoittaa auki toimenpidesuunnitelmaan. Toimivassa auttamisjärjestelmässä tunnistetaan lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset tai niiden yritykset ja kaikkien tulee työskennellä lapsen auttamiseksi.

Seksuaalikasvatuksesta ja turvataidosta vastaaminen kuuluu yhteisvastuullisesti kaikille lasten kanssa toimiville tahoille päiväkodista nuorisotyöhön. Ammattilaisten osaamista lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja puuttumiseen tulee lisätä. Kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarvitaan lisäkoulutusta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ilmiön ymmärtämiseen ja toimimiseen. Näiden tulee osata toimia kohdatessaan lapseen kohdistuvia seksuaalirikoksia mukaan lukien nettisaalistus (grooming). 

Kaikkien vapaaehtoistoiminnan järjestäjien tulee olla rikostaustan tarkistamismenettelyn piirissä. Se tulee selvittää vapaaehtoisilta kaikenlaisessa lasten vapaa-ajan ja harrastus- ja tukihenkilötoiminnassa. Rikostaustan selvittämistä tulee yksinkertaistaa, sen tulee olla maksutonta ja vapaaehtoisen tulee hakea rekisteriote itsenäisesti.

Suomen lainsäädäntö suojaa tällä hetkellä rikoksentekijää ja tämän oikeuksia toisinaan vahvemmin kuin rikoksen uhria. Tulevaisuudessa meillä tulee olla toimiva lainsäädäntö, jossa lapsen, joka on joutunut rikoksen uhriksi ja tämän perheen etu otetaan huomioon lainsäädännössä aina ja joka tilanteessa ensisijaisena ja rikokset perustellaan tuomioissa lapsiuhrin näkökulmasta.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita tulee entisestään koventaa ja tuomiot tulee alueellisesti yhdenmukaistaa. Meidän lainsäädäntömme tulee tunnistaa, että lapsi on aina erityisen haavoittuva uhri. Tuomioita määrättäessä tulee huomioida raskauttavat olosuhteet: Rikoksentekijä käyttää valta-asemaansa tai vahingoittaa vakavasti uhrin fyysistä tai henkistä terveyttä. Rikokseen liittyy kidutusta tai vakavaa väkivaltaa. Useat henkilöt osallistuvat rikokseen esim. jakamalla netissä materiaalia tai fyysisesti käyttämällä lasta hyväkseen tai mahdollisesti uusimalla samankaltaisen rikoksen. Koventamisperusteet ovat etenkin silloin kun kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Suomen lain mukaan lapsi on alle 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan raiskauksen uhria on kuultava ja hänen kokemuksiaan ei saa vähätellä. Suojaiän ylittäneen lapsen asemaa seksuaalirikosten osalta tulee vahvistaa ja hänen kokemuksensa tulee ottaa tosina.

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos ei saa vanhentua koskaan.

#lapsiuhri

Me allekirjoittaneet vaadimme vastuunottoa lasten seksuaalirikosten kitkemiseksi ja lapsiuhrin aseman muuttamiseksi ensisijaiseksi lainsäädännössä. Adressi tullaan luovuttamaan sosiaali- ja terveysministerille ja oikeusministerille sekä poliittisille puolueille.  

Minna Manelius, Helsinki

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti

Marjo Oinonen, Turku

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja psykoterapeutti      

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marjo Oinonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…