Lasta on suojeltava – Yhdyntä alle 12-vuotiaan kanssa on aina törkeä raiskaus.


Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen oikeuslaitokseen, poliittisiin päättäjiin ja lapsiasiavaltuutettuun, jotta oikeuskäytännössä nyt ilmennyt vakava vääryys saataisiin korjattua. Aikuisen sukupuoliyhdyntä alle 12-vuotiaaseen lapseen pitäisi aina tuomita törkeäksi raiskaukseksi.

Hovioikeuden tulkinnan mukaan 10-vuotiaaseen lapseen yhtyminen ei olisi törkeä raiskaus, jos lapsi ei ole tarpeeksi selvästi osoittanut vastustavansa tekoa. Hovioikeuden lausunnossa todetaan, että asiassa ei esitetty näyttöä myöskään siitä, että uhri olisi ollut väittämällään tavalla pelkotilassa tai muuten avuttomassa tilassa.

Mielestämme alle 12-vuotias lapsi on aikuisen edessä AINA avuttomassa tilassa. Tätä ei yhdenkään lapsen pitäisi joutua oikeudessa todistamaan, vaan aikuisen täytyy aina olla vastuussa omista valinnoistaan. Aikuinen ihminen ei saa missään olosuhteissa olla yhdynnässä alle 12-vuotiaan lapsen kanssa.

Haluamme myös varmistaa, että oikeudella on ollut käytettävissään Karoliinisen Instituutin kesäkuussa 2017 julkaisema tutkimus siitä, että seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut henkilö ei välttämättä kykene ilmaisemaan mitään tunteita tai mielipiteitä tilanteessa, vaan jähmettyy. Uhka voi aiheuttaa uhrille hetkellisen, tahdosta riippumattoman halvauksen kaltaisen tilan.

Tutkimus osoittaa, että ilmiö on hyvin yleinen. 298 tutkimukseen osallistuneesta raiskatusta naisesta 70 prosenttia oli osoittanut merkittäviä merkkejä jähmettymisestä, ja äärimmäisenä ilmiön oli kokenut jopa 48 prosenttia seksuaalisen hyökkäyksen kohteiksi joutuneista vastaajista.

Jos aikuinen nainen voi menettää toimintakykynsä raiskaustilanteessa, miten Suomen oikeuslaitos voi edellyttää määrätietoista ja itseä puolustavaa toimintaa 10-vuotiaalta lapselta, jonka pitäisi olla oikeutettu suojeluun aikuisilta ihmisiltä?

Ei voi vaatia edes sanomaan "ei", jos uhri on täysin toimintakyvytön. Pienen lapsen ei edes tarvitse osata sanoa ei, vaan aikuisella täytyy olla sataprosenttinen vastuu siitä, että lasta ei Suomessa raiskata. Mielestämme yhdyntä alle 12-vuotiaan kanssa on aina törkeä raiskaus, ei missään olosuhteissa pelkkä hyväksikäyttö.

Vaadimme suomalaista yhteiskuntaa välittömästi korjaamaan tämän järkyttävän vääryyden. Asia ei edes tarvitse lakimuutosta, koska rikoslain tekstin sanamuoto "Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan." sallii hyvin sen tulkinnan, minkä Karoliinisen Instituutin tutkimus todistaa oikeaksi: raiskaus itsessään voi saattaa uhrin sellaiseen tilaan, että hän on kykenemätön ilmaisemaan tahtoaan.


Linkki tutkimukseen: https://www.researchgate.net/publication/317412853_Tonic_immobility_during_sexual_assault_-_a_common_reaction_predicting_posttraumatic_stress_disorder_and_severe_depression?ev=prf_high