Lasten- ja nuortenkirjallisuuden puolesta

Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee, koska lukeminen on selvästi vähentynyt. Lukemisen vähentymiseen on monia syitä, eikä tilanteeseen ole mitään yksittäistä ratkaisua. Merkittävä vaikutus on kuitenkin lasten- ja nuortenkirjallisuuden näkyvyydellä sekä arvostuksella. Lasten- ja nuortenkirjojen arvostelut ovat lähes kadonneet mediasta. Arvostelujen puute ei ehkä vaikuta suoraan lasten tai nuorten lukemiseen tai lukuvalintoihin, mutta se vaikuttaa genren yleiseen arvostukseen sekä tietoisuuteen siitä, millaisia lasten- ja nuortenkirjoja nykyään julkaistaan. Säännölliset ja ammattitaitoiset arvostelut luovat kokonaiskuvaa ja asettavat yksittäiset teokset osaksi laajempaa kokonaisuutta. Ja ennen kaikkea arvostelut kertovat, että kyseinen kirjallisuudenlaji nähdään arvokkaana taiteena itsessään. Eikä ilman lukevia lapsia ja nuoria ole lukevia aikuisiakaan – toisin sanoen ilman lasten- ja nuortenkirjallisuutta ei kohta ole aikuisten kirjallisuuttakaan. 

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme lasten ja nuorten lukutaidosta sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemasta. Emme pyydä mediaa ratkaisemaan heikkenevää lukutaitoa vaan ainoastaan pyydämme mediaa tekemään sen, mikä medialle/kulttuuritoimituksille muutenkin kuuluu: arvostelemaan lasten- ja nuortenkirjoja yhtä lailla kuin aikuisten kirjoja. Lisäksi haastamme muita kulttuurivaikuttajia sekä kaikkia asiasta kiinnostuneita pitämään esillä lasten- ja nuortenkirjallisuutta arvokkaana kirjallisuudenlajina ja taiteena.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Helena Immonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…