Kunnallinen päiväkoti säilytettävä Västerskogin alueella

children-under-a-tree-2400px1.png

 

Västerskogin päiväkodin huoltajien huomioita ja toiveita:

- Päiväkotitoiminnan tulee säilyä Västerskogissa.

  • Västerskogin nykyisellä, kunnallisella päiväkodilla erinomainen sijainti monen Etelä-Sipoolaisen huoltajan työmatkan varrella.

- Kunnallisen päivähoidon jatkumisen tulisi olla ensisijainen tavoite.

  • Västerskogin kunnallisen päiväkodin toiminta nykyisellään laadukasta ja sen henkilöstö ammattitaitoista.
  • Västerskogin päiväkoti ja Metsärinteen kielikylpypäiväkoti muodostavat saumattomasti toimivan kokonaisuuden yhteisine piha-alueineen. Kummankin päiväkodin henkilöstö tuntee lapset ja huolehtii heistä yli päiväkoti- ja ryhmärajojen, joten kielikylpypäiväkotiin siirtyminen on luontevaa.
  • Västerskogin päiväkoti on Metsärinteen kielikylpypäiväkodin ohella ainoita kunnallisia palveluita Västerskogin alueella.

- Mahdollinen uudelleenrakentaminen tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja ilman väistötiloja.

  • Nykyisessä Västerskogin päiväkodissa ei ole mittausten tai käyttäjien kokemusten perusteella havaittu sisäilmaongelmia.
  • Kunnan tulisi ensisijassa teettää päiväkotirakennukselle kuntoarvio ja siihen liittyvä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS), jotta rakennuksen mahdollinen ylläpito ja korjaaminen voisi olla suunnitelmallista.
  • Nykyisten päiväkotitilojen mahdollinen uudistaminen tulisi perustua huolellisesti harkittujen ja kilpailutettujen (hinnan lisäksi laatu) vaihtoehtojen (esim. elinkaarimalli) pohjalle.
  • Mahdollinen päiväkotitilojen uudistaminen tulisi tapahtua lasten etujen mukaisesti eli hankkeen lapsiin heijastamat stressitekijät tulisi minimoida.

 

Tämä adressi on tarkoitus luovuttaa Sipoon sivistysvaliokunnalle 24.11.2017 Allekirjoitathan adressin 23.11.2017 mennessä.

 


Västerskogin päiväkodin vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?