Leijalautailua ei saa perusteettomasti rajoittaa Helsingin Kallahdessa

  • Vaadimme Helsingin Kallahden rajoitusten kohtuullistamista ja oikeutta liikkua vesialueella rajoituksetta ilman koneellista voimaa
  • Vaadimme, että rauhoituspäätöstä varten kerätään tarpeeksi faktaa asian puolesta tai vastaan, eikä rauhoituspäätös perustu olettamuksille
  • Päätöstä tehdessä tulee huomioida haitat leijasurffaukselle ja muille alueella liikkuville

Perustelut vaatimuksille:

Helsingin kaupunki on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamista Kallahden matalikolle. Alueella liikkumista on tarkoitus rajoittaa tuulien ollessa parhaimmillaan (15.3-30.4 ja 15.8-30.9). Rauhoitetuksi suunniteltu alue on juuri se kohta missä voidaan leijalautailla vallitsevalla lounaistuulella, sekä muilla yleisillä tuulensuunnilla. Kallahden matalikko on myös ainoa paikka koko pääkaupunkiseudulla, missä leijalautailun harjoittelun voi aloittaa turvallisesti. Seuraava lähin turvallinen harjoittelupaikka on Hangossa. Toteutuessaan rauhoitus tarkoittaisi, että 40% leijalautailukaudesta jäisi pois ja lajin harjoittelu uusille harrastajille vaikeutuisi huomattavasti. Leijalautailu on nopeiten kasvava vesiurheilulaji maailmassa ja tämän päätöksen myötä harrastajamäärä pääkaupunkiseudulla tulisi laskemaan. Lisäksi päätöksellä on vaikutusta lajin parissa toimiviin yrittäjiin.

Pääperusteeksi rauhoittamiselle esitetään lintujen häiriintyminen muuton ja pesinnän aikana. Esityksessä kuitenkin ilmaistaan myös, että ei ole mitään näyttöä siitä, että leijalautailu vaikuttaa suoraan tai välillisesti lintujen pesintään tai muuttokäyttäytymiseen. Lisäksi esityksessä mainittiin harvinaisia kasvustoja, joita esiintyy rauhoitetulla alueella. Leijalautailu ei kuitenkaan aiheuta haittaa kasvustolle, sillä uhanalaiset levät elävät surffausalueen ulkopuolella.

Leijalautailu on ympäristöystävällinen, päästötön laji, joka on valittu myös uudeksi olympialajiksi vuodelle 2024. Rauhoituksen lausuntopyynnössä mainitaan, että Helsinki esittää Kallahden matalikkoa luontolahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle. Luontoystävällisen lajin alas ajaminen perusteettomasti ei edistä luonnonsuojelullisia arvoja tai Suomi 100-vuoden tavoitetta rakentaa Suomea ja Suomen tulevaisuutta urheilun ja liikunnan kautta.

Lajin haittavaikutuksia linnustolle pystytään myös tutkimaan yhteistyössä harrastajien kanssa. Pyydämmekin valtuustoa lykkäämään päätöksentekoa ainakin siihen asti, että aiheesta on saatu pitävää faktaa puolesta tai vastaan. Luonnonsuojelu on tärkeää, mutta aiheeton lajin alasajo ei edistä kenenkään tavoitteita. Yhteistyöllä voisi olla myös positiivinen vaikutus ajatellen Kallahden aluetta. Leijalautailun kansainvälisen kattojärjestön GKA:n arvostetulla tanskalaisella asiantuntijayrityksellä COWI A/S:llä vuonna 2017 teettämässä kirjallisuustutkimuksessa suositellaan paikallisia tutkimuksia. Näin mahdolliset rajoitukset ja suoja-alueet voidaan kohdistaa oikein ja tehokkaasti sekä huomioiden myös muu alueella esiintyvä virkistyskäyttö (s. 46, kohta 6.2.5, taulukko aiemmista leijalautailuun liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä on raportin kohdassa 5.1. sivulta 27. alkaen).

Kallahden matalikon kohdalla em. kirjallisuustutkimuksessa viitatun kaltaisia tutkimuksia ei ole tehty. Laatimalla selvitykset yhteistyössä alueen kaikkien virkistyskäyttäjien kanssa, rajoitusten hyötyvaikutukset luonnolle olisivat mahdollisimman suuret ilman aiheetonta haittaa alueen virkistyskäytölle. Vain tieteelliseen tietoon perustuvat rajoitukset voivat olla tehokkaita ja hyödyllisiä. Myös alueen kaikkien virkistyskäyttäjien on helpompi noudattaa rajoituksia, kun ne perustuvat tutkittuun tietoon.

 

Adressin ovat luoneet yhteistyössä:

Kallvik surf ry

Suomen purjelautaliitto ry / Kitejaos

Lauttasaaren leijalautailijat ry

Noroutine Sports

Vesiurheilukeskus Laguuni Oy

Leijakoulu Lappis

Jujukas Oy

Starkko Oy

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kalle Miettinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…