Leikkipuistojen poistaminen Joensuussa on pysäytettävä

joenuu.leikkipuistojen_.lakkautus_.jpg

Joensuun kaupunki aikoo lakkauttaa 31 lähileikkipaikkaa säästötoimenpiteiden vuoksi. Leikkipuistojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta. Tässä adressissa tuomme esiin, miksi leikkipuistot ovat korvaamattomia ja mitä vaihtoehtoisia toimenpiteitä tulisi harkita.

Miksi leikkipuistoja ei pidä poistaa:

1. Lasten kehitys ja hyvinvointi: Leikkipuistot tarjoavat lapsille turvallisen ympäristön, jossa he voivat kehittää sosiaalisia, fyysisiä ja kognitiivisia taitojaan. Leikki on olennainen osa lapsen kehitystä ja tukee niin motorisia kuin sosiaalisia taitoja.

2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen: Leikkipuistot toimivat kohtaamispaikkoina perheille ja naapureille, mikä edistää yhteisöllisyyttä ja vähentää sosiaalista eristyneisyyttä. Ne ovat tärkeitä paikkoja, joissa vanhemmat voivat tutustua toisiinsa ja luoda tukiverkostoja.

3. Terveyshyödyt: Leikkipuistot tarjoavat lapsille mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen, mikä on tärkeää lasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ulkona leikkiminen vähentää ylipainon ja siihen liittyvien sairauksien riskiä.

4. Kaupunkiviihtyvyys: Hyvin hoidettu ja monipuolinen leikkipuistoverkosto lisää kaupungin vetovoimaa ja tekee Joensuusta houkuttelevamman paikan asua ja kasvattaa lapsia. Puistot ovat tärkeä osa viihtyisää kaupunkikuvaa.

 

Mitä tulisi tehdä:

1. Budjetin uudelleenarviointi: Kaupungin budjetin uudelleenarviointi ja priorisointi siten, että lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut säilyvät. Tämä voi tarkoittaa säästöjen etsimistä muista, vähemmän kriittisistä kohteista.

2. Yhteistyö ja varainhankinta: Kaupunki voisi tutkia mahdollisuuksia yhteistyöhön paikallisten yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa leikkipuistojen ylläpitämiseksi. Sponsorointi ja yhteisörahankeräykset voivat tarjota ratkaisuja rahoituksen saamiseksi.

3. Kustannustehokkaat ylläpitomallit: Tutkiminen, kuinka leikkipuistojen ylläpito voitaisiin järjestää kustannustehokkaammin, esimerkiksi vapaaehtoistyön tai kevyemmän kunnossapidon avulla.

4. Asukasvaikuttaminen: Kaupunki voisi ottaa asukkaat mukaan päätöksentekoon ja kartoittaa heidän mielipiteitään ja ideoitaan leikkipuistojen säilyttämiseksi. Tämä vahvistaa demokratiaa ja lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

5. Vähäisen käytön leikkipuistot: Jos leikkipuistojen poistaminen on välttämätöntä, tulisi ensisijaisesti harkita niiden leikkipuistojen lakkauttamista, jotka ovat vähäisessä käytössä. Asukkaat voisivat osallistua päätöksentekoon poistettavista leikkipuistoista. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että jokaisella alueella on vähintään yksi leikkipuisto lähellä asukkaita.

Kiitos ymmärryksestänne ja toivomme teiltä vastuullista ja lapsi- ja perheystävällistä päätöksentekoa.

Tämä adressi toimii lähtökohtana kampanjalle, jonka tarkoituksena on varmistaa, että leikkipuistot säilyvät ja että lasten ja perheiden hyvinvointi pysyy kaupungin päätöksenteossa etusijalla.


Pirjo-Helena Repo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pirjo-Helena Repo näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…