LEINEPERIN KYLÄKOULUN PUOLESTA

LEINEPERIN KYLÄKOULUN PUOLESTA

Ulvilan kaupungin sivistysjohtaja Päivi Helin esittää säästötoimenpiteenä kaupungin kouluverkon supistamista neljään alakouluun vuoteen 2016 mennessä. Tämä tarkoittaa kaikkien kyläkoulujen lakkauttamista.

Ensimmäinen askel tapahtui, kun Paluksen alakoulu  lakkautettiin syksyllä 2010. Seuraavaksi toimenpiteeksi sivistysjohtajan antamien tietojen pohjalta kaupunginhallitus esittää Leineperin Antti Ahlströmin koulun lakkauttamista syksyllä 2011. Kaasmarkun ja Suosmeren kyläkoulut lakkautettaisiin vuoteen 2016 mennessä.

Sivistysjohtaja Helin esittää Leineperin Antti Ahlströmin koulun lakkauttamisen tuovan kaupungille säästöä 180 000 euroa vuodessa.  Tämä laskelma ei kuitenkaan pidä paikkaansa: Koulun lakkautus toisi enimmilläänkin 60 000 euron vuosisäästöt kaupungille. Tarvitsevathan lapset opetusta, kouluruuan, kuljetuksen ja oppimateriaalin myös koulun lakkauttamisen jälkeen. Tätä ei sivistysjohtajan laskelmassa huomioida.

Koulurakennusten kohtalokaan ei ole itsestäänselvyys; rakennusten ylläpitokustannukset ovat edelleen olemassa, mikäli rakennukset pysyvät kaupungin omistuksessa.

Leineperin Antti Ahlströmin koulun lakkauttaminen johtaisi  koulukuljetuksiin. Lähikoulun puuttuminen vähentäisi merkittävästi Leineperin houkuttelevuutta, sillä koulu on yksi niistä peruspalveluista, joita asuinalueella on tarjota. Lapsiperheet eivät etsiydy asumaan alueille, joissa ei ole koulua. Ulvilan kaupunki tarjoaa Leineperin ruukkikylän keskustan kaava-alueella uusia tontteja, mutta kouluton Leineperi ei houkuttele tontinostajia. Huomattavaa on, että Ulvilan kaupunki markkinoi itseään Kylä-Ulvilana. Kylät tulisi pitää elinvoimaisina, jotta tämä Ulvilan myyntivaltti säilyisi.

Leineperin koulun lakkauttamisesta saatavan säästösumman suhteuttamiseksi pari makupalaa:

  • Kaupunki tarjoaa vapaaehtoisena palveluna iltapäiväkerhotoimintaa. Tämä ei ole lakisääteistä peruspalvelua, mutta silti se maksaa kaupungille vuodessa noin 230 000 euroa.
  • Kaupunki on investoimassa vuoden 2011 aikana 70 000 euroa tenniskentän kunnostamiseen.

Pienten lasten turvalliseen elämiseen kuuluu oikeus käydä koulunsa mahdollisimman lähellä kotia. Lähikoulujen pitäisi olla yksi niistä peruspalveluista, joita Ulvilan kaupungilla on tarjota. Tästä peruspalvelusta emme halua luopua.


Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry
Leineperin vanhempainyhdistys ry

_____________________________

 

Adressin väliluovutus tehtiin pe 17.12.2010 ennen valtuuston kokousta. Nimien kerääminen jatkuu toistaiseksi.


Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry & Leineperin vanhempainyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään