Lentävänniemen kiekkokaukalon laidat säilytettävä!

Lentävänniemi on yksi voimakkaimmin kehittyviä kaupunginosia Länsi-Tampereella, mihin muuttaa tulevina vuosina lähes 5 000 uutta asukasta. Lentävänniemen koulussa yksistään on 1.-6. vuosiluokan oppilaita 340, joiden koulu- ja vapaa-ajan viettoon asia liittyy.

Tampereen kaupunki aikoo säästää muuttamalla Lentävänniemen koulun viereisen jääkiekkokaukalon avokentäksi. Lentävänniemen koulu ja alueen asukkaat ovat toistuvasti joutuneet taistelemaan näiden kaukalon laitojen puolesta ja niin teemme nytkin. Kaukalon laitoja ei ole vielä viety pois. Allekirjoittamalla adressin autat kaukalon laitojen puolesta taistelua.


Ritva Asula-Myllynen    Ota yhteyttä adressin tekijään