Liedenpohjan koulua on jatkettava (ei-kuntalaiset)

Kunnallinen kansanäänestys Liedenpohjan maaseutu- ja luontokoulu Ilmarisen opetustoiminnan jatkamisesta

HUOM! Olemme avanneet asiasta kansanäänestystä vaativan kuntalaisaloitteen. Kyseiseen aloitteeseen eivät valitettavasti voi osallistua kuin kunnan asukkaat. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta, jota saamme ja tarvitsemme. Sen vuoksi avaamme tämän nettiadressin, johon voivat osallistua kaikki, jotka kokevat asian tärkeäksi ja haluavat osoittaa tukensa tälle. Virtolaiset, laittakaa edelleen nimenne kuntalaisaloitteeseen 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/30792 

Tämä adressi on tarkoitettu muualla asuville, jotka eivät voi kuntalaisaloitetta allekirjoittaa.

 

 

Me aloitteen allekirjoittaneet vaadimme, että Virtain kaupunki jatkaa koulutoimintaa Liedenpohjan Maaseutu- ja Luontokoulu Ilmarisen tiloissa syksyllä 2023.   

Virtain kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Liedenpohjan koulun syksystä 2023 alkaen vasten kyläläisten, lasten vanhempien ja lapsien tahtoa. Sen lisäksi lakkautuspäätös perustui virheellisiin tietoihin oppilaiden lukumäärästä. Koulun lakkauttamiselle ei myöskään ole taloudellisia perusteita.

Kyse ei ole siitä, kuten virheellisesti on annettu ymmärtää, että kylässä ja sillä alueella, jossa Liedenpohjan maaseutu- ja luontokoulu Ilmarinen on lähikoulu, ei olisi riittävästi lapsia ( yli 20). Kyse on siitä, että kylän päivähoitopalvelut ja muut koulun toimintaa tukevat palvelut, eivät ole riittävällä tasolla, jotta kaikilla vanhemmilla olisi mahdollisuus valita Liedenpohjan maaseutu- ja luontokoulu Ilmarinen, vaikka se olisi lapsen lähikoulu. 

Liedenpohjan kylän lasten vanhemmat ja muut kyläläiset ovat sitoutuneet edistämään myös sitä, että kouluun saadaan lisää oppilaita myös muualta kylään muuton myötä. Kylän aktiivinen toiminta edistää koko paikkakunnan myönteistä kehitystä ja elinvoimaa. Kyläläiset haluavat myös jatkossa toimia yhteistyössä niin viranhaltijoiden, kuin luottamushenkilöidenkin kanssa, tämä on kaikkien etu, jotta paikkakunnan kehitysmahdollisuudet säilyvät. 

Vetoamme, että mahdollisimman moni, allekirjoittaisi tämän aloitteen, jotta koulun toiminta saa jatkua Liedenpohjassa, luoden arvokkaana lähipalveluna hyvinvointia ja sivistystä kylään. 

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heidi Saloranta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…