Sosialidemokraatti Päivi Lipponen, eroa Eduskunnasta!

 

Ettekö te, Päivi Lipponen ja Kimmo Kiljunen, tiedä suomalaistenkin olevan kansanryhmä?  Kantasuomalaisten kiihkomielinen syyllistäminen toisten kansanryhmien tekemiin todellisiin rikoksiin täyttää myös rasismin tunnusmerkistön silloinkin, kun esitetään julkisia arvailuja esimerkiksi syyllistymisestä mielikuvituksellisiin rikoksiin toista kansanryhmää vastaan.

Osa poliittisesta eliitistä ei ymmärrä, että se itse on ollut koko ajan ainoa rasistinen ihmisryhmä Suomessa. Osa eliitin jäsenistä on hyökännyt omaa kantaväestöään vastaan. Kansanryhmä me suomalaisetkin olemme, mutta emme näköjään poliitikkojen, kuten Päivi Lipposen ja Kimmo Kiljusen mielestä.

Vieläkin hurjempaa on nähdä Päivi Lipposen käyttävän työssään "ennustamista" ja ottavan riskejä politiikan teossa arvaamalla syylliset ja syyttömät sekä näiden kansalaisuudet. 

Kansa on päättänyt vaatia Lipposelta poliittista vastuuta, eroamista työstään palvella kansaa eduskunnassa. Suomalaiset! Ellei Lipponen ymmärrä erota eduskunnasta, me autamme häntä seuraavissa vaaleissa siirtymään siviiliin häpeämään vauhtisokeuttaan.

Nyt haihtui kansan usko tämän poliitikon pätevyyteen - ja uskottavuuteen hoitaa virkaansa. Mutta usko politiikkaan haihtuu myös meiltä kansalta, jollemme nyt toimi tiiminä tässä asiassa ja passita Lipposta pois eduskunnasta!

 

Kiihottiko Päivi Lipponen kirjoituksellaan maahanmuuttajia Suomalaisia vastaan

Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan. Yleensä kansanryhmällä tässä yhteydessä tarkoitetaan rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden määrittämää kansanryhmää.

Suomessa rikoslaki (1995/578)[1] määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

 

Tämä vaade erota Eduskunnasta toimitetaan Päivi Lipposelle 2011 vaalien alla!

 

Päivi Lipposen kirjoitus: http://www.vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=4797

 

 

Lisätty: klo 17:30

Päivi Lipponen siivosi bloginsa, poisti kirjoituksensa!

Blogi: http://lipponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/52733-raukkamaista-toimintaa

Alkuperäiset: http://www.vanhemmat.net/jmedia/Lipponen/Lipponen.mht

Kooste: http://www.vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=4797