Lohjan synnytyssairaalan lakkautuspäätös peruttava

Me adressin allekirjoittajat vetoamme HUS.n päättäjiin, jotta Te peruisitte maanantaina 6.5.2024 tehdyn päätöksenne lakkauttaa Lohjan synnytyssairaalan toiminta. Asemassanne teidän tulisi turvata toimialueenne palveluverkon kattavuus, ja taata koko toimialueenne asukkaille terveydenhuollon turva. Tällä päätöksellänne soditte kaikkea tuota vastaan. Myös Länsi-Uusimaan hyvinvointialue kannattaa Lohjan palveluiden säilyttämistä.

Pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloiden ruuhkat ovat jo nyt kestämättömät, ja aiheuttavat turvattomuutta ja jopa vaaratilanteita alueenne synnyttäjille. Jo nyt kiire pääkaupunkiseudun sairaaloissa aiheuttaa tilanteiden virhearviointeja, jotka "helpoimmillaan" aiheuttavat tienvarsisynnytyksiä, mutta pahimmillaan ovat aiheuttaneet jopa vauvojen kuolemia.

 

Lisäksi päätöksenne lakkauttaa Lohjan sairaalan synnytysosasto todellisuudessa tulee vain lisäämään;

- ruuhkauttamaan vain entisestään pääkaupunkiseudun sairaaloita, joka lisää ihmisten hätäkuljetusten kustannuksia

- lisäämään pitkän matkan hälytysajojen sekä ensihoidon kustannuksia, koska hälytysajojen määrät sekä matkat tulevat lisääntymään Lohjan poistuessa puolesta välistä matkaa

- vaaratilanteet ja komplikaatiot tulevat lisääntymään, joka tulee aiheuttamaan lisääntyneiden jälkihoitojen takia lisää kuluja.

 

Päätöksenne lakkautta maanlaajuisesti, ja jopa kansainvälisesti hyvästä palvelunlaadustaan ja turvallisuudestaan tunnettu synnytysosasto on kaikkinensa hyvin lyhytnäköinen ratkaisu, jolle ei ole olemassa mitään hyviä perusteluita. Teidän tulisi päin vastoin parantaa Lohjan koko sairaalan tarjontaa, ja täten ottaa se paremmin avuksi koko HUS.n aluekartan palveluiden kehittämisessä, ja käyttää sitä jatkossa entistä paremmin pääkaupunkiseudun ruuhkien purkuun. Palveluiden kehittäminen toisi HUS.lle myös lisätuloja, jos palvelu parannetaan niin että sen palveluita voisi tarjota myös muiden alueiden käyttöön.

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tiia Pippuri näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…