Luontoarvoiltaan arvokkaat Oulujärven saaret jätettävä hakkaamatta

Metsähallitus suunnittelee aloittavansa lähiviikkoina mittavat hakkuut Oulujärven retkeilyalueeseen kuuluvissa Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa. Saaret kuuluvat lisäksi Natura2000 ja UNESCO:n Geopark -verkostoihin.

"Hakkuut aiheuttaisivat merkittävää haittaa retkeilyalueen perustamissäädöksessä asetetuille tavoitteille ja monimuotoisuuden säilyttämiselle saarissa. Hakkuista osa kohdistuisi lisäksi luonnonsuojelulain vastaisesti Oulujärven Natura-alueella suojeltuihin metsätyyppeihin."(Suomen luonnonsuojeluliitto)

Vaadimme, että Metsähallitus jättää saaret hakkaamatta. 

Adressi luovutetaan Metsähallitukselle sekä maa- ja metsätalousministerille.


Tiina Koski-Tulppo    Ota yhteyttä adressin tekijään


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Tarkasta sähköpostisi (myös roskapostikansio).
Facebook
Tulisiko yritystukia vähentää?