Maakirjantie avattava ja Opinmäen koulun ympäristö tehtävä lapsille turvalliseksi kulkea

Kannatamme Henttaan ajoneuvoliikenneyhteyksien parantamiseksi Maakirjantien avaamista takaisin käyttöön. Tällä hetkellä liikenne on ohjattu kulkevaksi ainoastaan Opinmäen koulun edestä, mikä vaarantaa koulun oppilaat sekä muut käyttäjät. Opinmäen tiloissa käy koululaisia, liikuntahallissa harrastajia, kirjastolla lapsia, joiden kulkeminen on liikenteen vuoksi vaarantunut. Koulun edestä kulkevaa tietä pitkin on ohjattu tällä hetkellä kulkevaksi niin henkilöliikenne kuin raskaskalusto, joka lisääntyy rakentamisen ja uusien asuntojen myötä. Koulun ympäristö ei ole turvallinen lapsille kulkea eikä teiden ylitykseen ole tehty mitään turvallisuusparannuksia. Maakirjantie tulee avata, jotta liikennettä ei ohjata kulkevaksi koulun edestä mutta ei myöskään Suurpellon asukkaiden keskeltä. Liikenteen jakamiseksi kahdelle eri reitille Maakirjantie tulee avata liikenteen käyttöön.

Suurpelto-seura on ilmoittanut kannakseen kannattaa Maakirjantien kiinni pitämistä. Suurpellon asukkaat eivät kuitenkaan ole päässeet mielipidettään kertomaan eikä tämän adressin allekirjoittavat kannata tätä seuran mielipidettä. Seura kertoo perusteluiksi mm., että Maakirjantie on aivan asutuksessa kiinni. Liikenteen kulkiessa Opinmäen koulun edestä, liikenne kulkee aivan asutuksessa kiinni edelleen mutta myös koulun lasten kulkutien läpi. Maakirjantien asukkaiden vastineessa puolestaan viitataan muun muassa asuntojen arvoon ja liikenneturvallisuuteen. Kaikkien Suurpellossa asuvien lasten turvallinen koulutie on tärkeämpi, kuin Maakirjantien asuntojen arvo sekä vain sillä tiellä asuvat lapset. Suurpellossa on paljon lapsia Maakirjantien lapset huomioiden, joiden koulutie on turvattava. Kannatamme Maakirjantien avaamista takaisin käyttöön ja liikenteen jakamista kahdelle eri reitille, jolloin kaikki liikenne ei kulje Opinmäen koulun kautta. Lisäksi vaadimme, että oppilaiden koulutie on turvattava liikennevalojen avulla.


Susanna Laukkanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Susanna Laukkanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?