Maantie 16729 (Laukkavirrantie) on kunnostettava sekä päällystettävä.

Aloitteen sisältö

Me tämän adressin allekirjoittaneet pyydämme Laukaan kuntaa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin maantie 16729 (Laukkavirrantie) peruskorjaamiseksi ja päällystämiseksi.

Maantie 16729 huono kunto ja kunnostuksen sekä päällystämisen tarve on mainittu sekä Kuhanniemi-Tarvaala osayleiskaavassa (2011) että eTarvas Laukaan Tarvaalan kylän kehittämishankkeessa (2014). Lisäksi tien huono kunto on vuosien varrella mainittu toistuvasti Laukaa-Konnevesi lehdessä, Keskisuomaisessa sekä paikallisessa Laukaan Puskaradio-keskusteluryhmässä.
Tie vaatii pitkävaikutteisia toimenpiteitä eli tiepohjan peruskorjaamista sekä päällystämistä.

Maantie 16729 Ränssintien, Tarvaalantien ja Simunankoskentien risteyksestä Kantolantielle.
Tarvaalan ja Kuhanniemen kylän asukkaille, maatiloille ja muille yrittäjille maantien turvallinen liikennöitävyys on erittäin tärkeää.

Tien nykyinen kunto on järkyttävän huono. Vuosittain tien kuoppia on paikkailtu ja tietä lanattu mutta toimenpiteiden vaikutus, etenkin sateiden aikaan on erittäin lyhytaikainen. Tien hoidon sekä ylläpidon kustannus on ollut Ely-keskuksen mukaan vuosittain n. 9000€.
Maantiellä on syviä kuoppia ja muita epätasaisuuksia sekä soratien että päällystetyn tien osuudella. Tie on nykyisessä kunnossaan todellinen turvallisuusriski sekä jalankulkijoille että autoilijoille ja onnettomuuksien lisäksi vaarana on autojen rikkoutuminen.

Tarvaalan kylässä on asukkaita noin 300, Kuhanniemen alueella noin 400 ja vuosittain sekä Kuhanniemeen että Tarvaalaan rakennetaan uusia omakotitaloja. Asukkaiden määrä on siis kasvussa. Vakituisten asukkaiden lisäksi Laukkavirrantien varrella sekä Tarvaalan kylällä on useita vapaa-ajan asuntoja.
Perusinfran kunto on yksi tärkeimmistä kylien elinvoimatekijöistä ja elämisen edellytyksistä.

Me allekirjoittaneet Laukaan kunnan asukkaat ja Laukkavirrantietä tietä usein liikkuvat tienkäyttäjät vetoamme Laukaan kuntaan Laukkavirrantien saamiseksi Keski-Suomen ELY-keskuksen teiden peruskorjauksen hankelistalle. 

149BE72F-314E-473B-8452-04163DD7EAAA.jpegAD4F4488-2FB6-4FCB-AE23-5CC8DEA59572.jpeg4F42DAF5-ACC0-48D5-B332-3145692A87AA.jpeg