Maantie 967 Kelujärvi-Hihnavaara välin perusparannuksen puolesta

Tämä adressi on uusi vetoomus ja jatkotoimenpide aikaisemmalle MAANTIE 967 KELUJÄRVI-HIHNAVAARA VÄLIN TURVALLISUUDEN PUOLESTA-adressille, http://www.adressit.com/maantie_967_kelujarvi-hihnavaara_valin_turvallisuuden_puolesta. Aikaisemman kansalaisadressin allekirjoitti sähköisesti 3340 kansalaista ja perinteisesti yli 60.

Adressi toimitettiin 8.12.2010 silloiselle liikenneministeri Anu Vehviläiselle, joka myönsi tielle 1 milj.€ korvamerkittyä määrärahaa parannustöiden aloittamiseksi. Lapin Ely-keskus lisäsi harkinnanvaraista perustienpidon budjetistaan 0.3 milj.€, jolloin tien parantamiseen oli käytettävissä 1,3 milj.€.

Tieosuudelle on valmistunut toimenpideselvitys 26.1.2011, johon on merkitty 22 vaarallisinta täsmäkohdetta. Kaikkien vaarallisten täsmäkohteiden parantamisen kustannusarvio on n. 2,6 milj.€. Toimenpideselvityksen lopussa yhteenvedossa todetaan, suora lainaus: "Selvityksessä esitettyjen parannettavien kohteiden ulkopuolelle jää huomattava
osuus tiejaksosta, joka on edelleen kapea ja turvaton. Kelujärvi-Hihnavaara
välisen tieosuuden saaminen liikenneturvallisuudeltaan tien merkittävyyttä
vastaavaan kuntoon vaatisi koko välin leventämistä ja geometrian korjaamista."

Tarkempi rakennussuunnitelma tehtiin vain 15 vaaralliseksi luokiteltuun täsmäkohteeseen, joihin tieosuudelle korvamerkityn 1,3 milj.€:n arvioitiin riittävän. Tietyöt luvattiin aloittaa keväällä 2012.

Savukosken ja Sodankylän kunnat hakivat 2011 toimenpideselvityksen kustannusarvion perusteella lisää korvamerkittyä määrärahaa 1,2-1,3 milj.€ liikenneministeri Merja Kyllöseltä, jotta saataisiin korjattua edes kaikki 22 vaaralliseksi luokiteltua täsmäkohdetta. Tieosuus on erittäin vaarallinen ja kapea koko matkaltaan. Maantie 967 on traaginen tie, jolla on tapahtunut jo liian monta vakavaa liikenneonnettomuutta. Tieosuudella kuljetetaan päivittäin koululaisia ja samaan aikaan tiellä liikkuu myös paljon puutavarakuljetuksia ja muuta raskasajoneuvoliikennettä. Päivittäin monet käyttävät tietä työmatkoihinsa.

Liikenneministeriö ei myöntänyt tarvittavaa lisämäärärahaa. Samalla oli poistettu Lapin ELY-keskuksen jo osoittama 0,3 milj.€:n harkinnanvarainen. Perusteluina esitettiin pöyristyttävästi harkinnanvaraisen tarkoituksenmukaisuus koskien kohdetta, jota ei saada lopullisesti kuntoon. Nyt tieosuudelle ei ollut enää käytettävissä kuin tuo 8.12.2010 kansalaisadressilla saavutettu korvamerkitty 1 milj.€, joka ei riittäisi kuin muutamaan toimenpideselvityksessä listattuun vaaralliseen kohteeseen.

Vetoomuksen sisältö toimitettiin sähköisesti 4.12.2011 liikenneministeri Merja Kyllöselle ja Lapin kansanedustajille. Vaadittiin, että kaikki toimenpideselvityksessä listatut 22 vaarallisinta täsmäkohdetta tulee parantaa 2012 kesällä.  Korjauksiin vaadittiin puuttuva 1,6milj.€ korvamerkittynä. Näidenkään vaarallisimmiksi listattujen täsmäkohteiden perusparantamisen jälkeen koko tieosuus ei ole turvallinen. Lisäksi ko. tieosuudelle vaadittiin tehtäväksi sitova jatko-ohjelma, missä siihen kohdistettaisiin tarvittavat toimenpiteet ja määrärahavaraukset koko tieosuuden perusparantamiseen normaalilevyiseksi sekä turvalliseksi lopullisesti.

Liikenneministeri Merja Kyllönen palautti aikaisemmin poistetun 0,3 milj.€ tieosuudelle korvamerkittynä määrärahana keväällä 2012. Tieosuudella korjattiin kesällä 2012 näin ollen vain 15 täsmäkohdetta, joihin korvamerkityt 1,3milj.€ riitti.

On väärin jättää korjaamatta hengenvaaralliset tiet Lapissa ja keskittää tiemäärärahoja eteläiseen Suomeen pelkästään asukasmäärään vedoten. Vaadimme yhdenvertaista kohtelua. Missään muualla ei suvaittaisi tälläistä tietä, joka on traagisuutensa takia ristitty jo "kuolemanränniksi". Otamme tällä adressilla kantaa myös kaikkien Lapin teiden turvallisuuteen. Suomen Lappi on kasvava trendi matkailukohteena. Lapin teiden turvallisuus koskettaa laajasti muitakin kuin lappilaisia.

Tieosuudelle tehdyn toimenpideselvityksen mukaan ainoastaan koko tieosuuden leventäminen tekee siitä täysin turvallisen. Lapin ELY-keskuksen edustajien mukaan (Tanhua 31.8.2012) koko tieosuuden turvalliseksi leventäminen on aiempaa arvioitua huokeampi kustannusarvioltaan, joten tässä vaiheessa ei ole enää järkevää korjata pelkästään jäljelle jääneitä toimenpideselvityksessä listattuja vaarallisimmiksi luokiteltuja kohteita. Tällä adressilla vaadittu korvamerkitty 1,6 milj.€:n lisämääräraha riittää Lapin ELY:n laskelmien mukaan kaikkien Kelujärvi-Hihnavaara -tieosuudella jäljellä olevien kapeiden osuuksien leventämiseen, minkä jälkeen maantie 967 on koko matkaltaan normaalilevyinen ja turvallinen kulkea.

Adressin päivitetty vaatimus on laitettu sähköisesti 15.9.2012 liikenneministeri Merja Kyllöselle ja Lapin kansanedustajille.

Vaadimme koko tieosuuden turvalliseksi saamiseksi korvamerkittynä 1,6milj.€:n lisämäärärahaa jotta 2012 aloitettu tieosuuden perusparannus saatetaan loppuun ja koko tieosuus levennetään normaalilevyiseksi.

Pyydän teitä vaikuttamaan asiaan ja allekirjoittamaan tämän adressin. Kaikilla pitää olla oikeus turvalliseen kulkemiseen.

Adressi luovutetaan tienvarren asukkaiden edustajien kanssa liikenneministeri Merja Kyllöselle 16.1.2014 Sallassa.

Allekirjoituksia kerätään 15.1.2014 saakka.

Kuva MT 967 Tanhua-Hihnavaara väliltä toukokuussa 2013,

http://hakkapedia.fi/blog/fi/files/2013/05/20130506_080901.jpg

 

http://hakkapedia.fi/blog/fi/files/2013/05/20130506_080901.jpg

 


Heidi Martin ja tievarren asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään