MAANTIE 967 KELUJÄRVI-HIHNAVAARA VÄLIN TURVALLISUUDEN PUOLESTA

Vaikka meitä on täällä vähän, on meilläkin oikeus turvallisiin liikenneyhteyksiin ja tieverkostoihin. Maantie 967:llä on sattunut lukuisia liikenneonnettomuuksia, joista osa on johtanut ihmishenkien menetyksiin.

Tietä käytetään paljon puunkuljetuksiin ja muuhun raskasajoneuvoliikenteeseen. Tietä käyttävät myös alueella asuvat eri puolilla maakuntaa pendelöivät ihmiset sekä loma-asuntojen omistajat, joiden määrä alueella on kasvava.

Savukosken kunnan, Sodankylän kunnan ja Lapin ELY-keskuksen 3.6.2010 välisten neuvottelujen mukaisesti sovittiin pidettävän Tanhuassa jatkoneuvottelut. Tässä neuvottelussa luvattiin 1.15 milj. määrärahat Kelujärvi-Hihnavaaran välille vaarallisten osuuksien leventämiseen ja tienparannukseen.

Nyt kuitenkin tämä tiehanke uhkaa vesittyä valtion juustohöylämäisesti leikatessa ELY-keskusten määrärahoja. Kyseinen tiehanke ei ole saanut "korvamerkittyä" määrärahaa vähäisen käyttöasteen takia. Tämä tuli ilmi Itä-Lapin seutukuntatapaamisessa 5.11. Lapin ELY-keskuksen kanssa. 

Vaadimme ko. tieosuudelle tarvittavat määrärahat tien turvalliseksi parantamiseen ja toteutus aikataulun vuodelle 2011. Kyseinen maantie on myös Itä-Lapin matkailun kehittämisen kannalta elintärkeä. Tällä hetkellä sen käyttöaste on vähäinen nimenomaan sen hengenvaarallisuuden takia. 
Valtion kassaan on tuloutettu moninkertaisesti tähän tiehankkeeseen tarvittavat määrärahat alueen luonnonvaroista.
Valtion tulisi kohdentaa ELY-keskusten määrärahoja myös ottamalla alueiden laajuus huomioon, ettei aina pienet paikkakunnat ole kärsijöitä. Lapin ELY-keskus vastaa melkein puoli Suomea kattavasta pinta-alasta. Lapin tiestön kunnossapito vaikuttaa matkailullisesti myös koko Suomen väestöön.

Vetoan teitä kaikkia allekirjoittamaan tämän adressin ko. maantien parantamisen puolesta ja myös Lapin teiden turvallisuuden puolesta.
Toivon tähän adressin keräykseen myös muita toimijoita, jotka voivat kerätä eri toimipisteissä allekirjoituksia esim. kaupoissa, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua sähköisesti. Yhdistämme voimavarat ja muotoilemme lopullisen adressin yhdessä.

Jotta tiehanke saa tarvittavan rahoituksen budjettiin vuodelle 2011 on adressi lähetettävä ennen joulua. Savukosken ja Sodankylän kuntien edustajat luovuttavat adressin 8.12 liikenneministeri Vehviläiselle eduskuntatalolla. Adressi toimitetaan myös Lapin ELY-keskukseen Tapani Pöyrylle. Adressin allekirjoitus päättyy 7.12.

Tämän adressin jatkotoimenpiteeksi on luotu toinen adressi, joka on avoinna allekirjoitettavaksi. http://www.adressit.com/maantie_967_kelujarvi-hihnavaara_valin_perusparannuksen_puolesta

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )