Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistot sekä avoin varhaiskasvatus säilytettävä

Vetoamme päättäjiin, että tässä haastavassa taloustilanteessa Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistojen toiminta säilytetään osana jyväskyläläisten lapsiperheiden palveluverkostoa!

Mäki-Matin kulttuurihistoriallisessa miljöössä toimiva Suomen vanhin perhepuisto on Jyväskylän lastenkulttuurin sydän, joka tunnetaan muuallakin ja johon tullaan tutustumaan myös kaupungin ulkopuolelta. Mäki-Matin perhepuiston merkitystä kaupungin vetovoimatekijänä lapsiperheellisille ei tule aliarvioida. Yrttisuon perhepuisto puolestaan tavoittaa alueensa perheet merkittävänä lähipalveluna ja toimii vehreänä kohtaamispaikkana.

Lastenkulttuurin ylläpitäminen ja mahdollistaminen puistoissa opettaa yhteisöllisyyttä ja antaa lapsille ja perheille turvallisen ympäristön olla osana kaupunkikulttuuria. Erilaiset tapahtumat kuten jokakesäinen Oikokadun maalaus tuovat kaupunkia ja lapsia lähemmäs toisiaan ja antavat lapsille kokemuksen osallisuudesta. Kesäteatterit antavat kulttuurikokemuksia jo ihan pienestä pitäen matalalla kynnyksellä. Moni lapsiperheitä tavoittava toimija haluaa tuoda tapahtumansa nimenomaan Mäki-Matin perhepuistoon, koska puisto tunnetaan kaupunkilaisten kohtaamispaikkana.

Perhepuistoissa toimii laadukas ja runsaasti käytetty kaupungin avoin varhaiskasvatustoiminta. Kerhot ovat tärkeä osa kaupungin varhaiskasvatusverkostoa ja yhdessä päiväkotien kanssa vastaavat perheiden erilaisiin tarpeisiin eri vaiheissa. Kerhoissa lapset saavat samat valmiudet, mitä päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Kerhojen merkitystä ei tule väheksyä siinäkään, että ne purkavat osaltaan jonoja päiväkoteihin niiden lasten osalta, joilla tarve päivähoidolle on vain osa-aikainen.

Avoimen varhaiskasvatuksen perheille suunnattu toiminta tukee vanhemmuutta. Se myös luo lapsille ja vanhemmille tärkeää sosiaalista verkostoa, joka kiinnittää lapsiperheitä kaupunkiin. Palvelut ulottuvat paljon kotihoidossa olevia lapsia laajemmalle. Erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa on runsaasti kävijöitä ja näissä on mahdollisuus verkostoitua ja saada tukea erilaisiin arjen haasteisiin. Perheliikunta on upea mahdollisuus lisätä lasten lajikokeiluja, harrastamista ja liikkumista tilanteessa, jossa harrastusmaksut jatkuvasti nousevat ja lasten liikkumattomuus alkaa olla oikea ongelma.

Jyväskylän arvot ovat inhimillisyys, vastuullisuus, rohkeus, avoimuus ja turvallisuus. Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistot edustavat näitä arvoja konkreettisimmillaan. Eihän Jyväskylän kaupunki halua tuhota enää yhtään historiaansa? Saahan Suomen vanhin perhepuisto jatkaa rauhassa tulevien jyväskyläläisten kasvattamista sitoutumaan ja osallistumaan kaupunkinsa elämään?

Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistot sekä kaupungin avoin varhaiskasvatus tulee säilyttää!


Mäki-Matin Perhepuiston Tuki Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mäki-Matin Perhepuiston Tuki Ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…