Mari Aholaisen adressi kirjallisuuden pääaineopintojen puolesta

Kirjallisuuden pääaineopinnot tulee säilyttää Jyväskylässä. Kulttuuri- ja taideaineiden opiskelupaikkoja on vähennetty viime vuosina. Joissakin kohden tämä on voinut olla perusteltua työllisyyden näkökulmasta, mutta kirjallisuuden opiskelu pääaineena on johtanut työllistymiseen hyvin monille aloille. Tämä perustuu omaan kokemukseeni ja tietooni kulttuurialalla pian kaksikymmentä vuotta työskennelleenä. Kirjallisuus on geneerinen oppiaine ja sivuaineiden merkitys korostuu. Kulttuurihallinto, kulttuurituotanto, viestintä, kirjastolaitos, kustannusala, teatteri, opetus- ja tutkimus, kirjoittaminen ja kirjailijan ammatti ovat niiitä kulttuurin erittäin ytimessä olevia työelämän alueita joille oman opiskeluaikani ystäväpiiri on hyvin työllistynyt. Tämän lisäksi moni on soveltanut pääainettaan menestynyt hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Taideaineiden opiskelu mahdollistaa paljon erilaisia työympäristöja. Pitkälle opiskellulla kulttuuripääomalla nostetaan myös ei-kulttuuristen alojen kulttuuripitoisuutta.  Parhaimmillaan ollaan silloin kun taide ja moottorisaha kohtaavat. Taideaineiden vaikuttavuus on enemmän kuin yksi plus yksi.

Kirjallisuuden ja suomen kielen pääaineopiskelijat tulevat todennäköisesti vieläkin jonkin verran eri orientaatiolla opiskelemaan. Kirjastolaitos on Suomen käytetyin kulttuuripalvelu. Kirjallisuuden opettajat kaikilla asteilla, mutta erityisesti perusopetuksessa, kantavat vastuuta tämän kulttuuriperinnön käytön jatkumosta.

Kysymyksessä ei saa olla vain yliopistojen välinen yltiönopea vaihtokauppa ministeriön paineen alla. Tällä päätöksellä vaikutetaan tulevaisuuden Jyväskylään ja sen kulttuuriseen pääomaan.

Toivon että asiaan otetaan aikalisä. Jos työllistymiseen liityvät seikat ovat perusteluja tälle ehdotukselle, uusin tieto on niistä on oltava käytettävissä ja analysoitavissa yhdessä.