Matkapuhelinteollisuuden edustajat pois terveystutkimushankkeista

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa syksyllä epidemiologisen suurtutkimuksen selvittääkseen, onko matkapuhelinsäteilyllä ja erityyppisillä sairauksilla keskinäistä yhteyttä. Hankkeeseen kuuluu osatutkimuksia, joissa teollisuuden rahoitusosuus TEKES:n (Teknologian kehittämiskeskus) kautta vaihtelee 15-30 %. Matkapuhelinteollisuuden edustajia on lähes puolet tutkimuksen ohjausryhmästä. Lisäksi johtoryhmässä on ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation) edustajia. ICNIRP:iä on kritisoitu teollisuuden etuja ajavasta politiikasta. (googlaa ICNIRP, games). Järjestö valitsee itse jäsenensä kutsuntamenettelyllä.

Vastaavilla rahoitus- ja ohjausryhmäjärjestelyillä toteutettiin myös kansainvälinen epidemiologinen tutkimushanke Interphone, jonka lähtökohtaisessa suunnittelussa on paljastunut matkapuhelinsäteilyn syöpäriskiä merkittävästi aliarvioivia tekijöitä. Metodivirheistä karkeimpia on tavallisen kännykän käyttäjän (regular user) määritteleminen henkilöksi, joka soittaa yhden puhelun viikossa kuuden kuukauden aikana. Voiko edes olettaa, että näin vaatimattomasta kulutuksesta kehittyisi kenellekään syöpä? Tutkimuksen lähtökohdissa oli useita muitakin riskiä aliarvioivia tekijöitä: monet syöpätyypit kuten länsimaissa räjähdysmäisesti yleistynyt aivolymfooma oli jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Miksi Nokia Oyj:n Antti Vasara kuuluu TEKES:n hallitukseen (ainoa yritysjäsen)?

Mikäli TEKES ei jäävää teollisuuden edustajia pois kännykkätutkimuksista, ohjausryhmään on otettava vastaava määrä kuluttajien edustajia. Olen tiedustellut TEKES:ltä (Kari Markus) asiasta saamatta vastausta.

TEKES:in edustajan mukaan osarahoittajat Nokia, Elisa tai Telia Sonera eivät vaikuta hankkeisiin tai niiden rahoituspäätöksiin. Tämä on väärää tietoa. Juuri teollisuuden edustajien vastustuksen vuoksi Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski ei saanut jatkorahoitusta pilottihankkeelleeen, jossa oli todettu ihmisen käsivarren solujen reagoivan matkapuhelinsäteilylle.

Pilottitutkimus sai kuitenkin maailmanlaajuista huomiota osakseen helmikuussa 2008. Aiempien Leszczynskin solututkimusten perusteella solubiologiyhdistyksen ASCB antoi Leszczynskille seuraavanlaisen tunnustuksen (2004): “Vallitsevalla konsensuksella on kritisoijansa ja Dariusz Leszczynski on eräs huomattavampia Euroopassa.”

Edellä kerrotun perusteella tuskin kukaan enää ihmettelee, että Ranskasssa on hallitustasolla juuri päätetty sulkea matkapuhelinteollisuuden edustajat pois tutkimushankkeista.

Me allekirjoittaneet vaadimme matkapuhelinteollisuuden edustajia ulos tutkimusten ohjausryhmästä. Vaadimme myös TEKES:iä jatkamaan Dariusz Leszczynskin STUK:issa tekemille tutkimuksille annettua rahoitusta.

Osmo Hänninen
Fysiologian professori
Kuopio

Seppo Kinnunen
Työterveyshuollon erikoislääkäri
Tampere