Vetoomus Meksikon ihmisoikeuksien kunniottamikseksi

VÄLITÖN VETOOMUS IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMISEKSI
ETELÄ-MEKSIKON OAXACASSA

Me allekirjoittaneet olemme seuranneet erittäin huolestuneina Oaxacan osavaltiossa, Meksikossa vallitsevaa tilannetta. Osoitamme syvän paheksuntamme Oaxacan viranomaisten tekemien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Oaxacan hallitus, sen oikeuslaitokset ja poliisi ovat sortaneet Oaxacan asukkaita riippumatta näiden sukupuolesta tai iästä.

Meksiko on allekirjoittanut kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Tämä ei ole estänyt alistamista, tiedotusvälineiden sensuuria, kidutusta ja toisinajattelijoiden vangitsemista ja katoamisia, jotka ovat enemmänkin normi kuvaamaan Meksikon hallituksen toimia Oaxacassa.

Latinalaisessa Amerikassa viime vuosina tapahtuneesta repressiosta väkivaltaisin on tapahtunut vuonna 2006 ja Meksikossa: Lazaro Cardenasissa, Michoacanissa, San Salvador Atencossa, ja Oaxacassa. Satoja on pahoinpidelty ja haavoittunut, toimittajia on rajoitettu ja mediaa sensuroitu. Kymmenet kuolleet ja kadonneet ovat todistavat tämän.

Vuonna 2007 Oaxacassa on jälleen eletty uusiksi joitain 60- ja 70-lukujen Latinalaisen Amerikan likaisen sodan väkivaltaisimpia muistoja.

Heinäkuun 16. 2007 poliisi pahoinpiteli raa’asti ihmisoikeusasianajaja Jesus Alfredo Lopez Garcian Guelaguetza-juhlaan kohdistetun hyökkäyksen yhteydessä. Vain toimittajien läsnäolo pelasti tämän juristin joutumasta Oaxacan konfliktien kadonneiden listalle. Samainen Lopez Garcia vieraili Suomessa huhtikuussa raportoimassa Oaxacan ihmisoikeustilanteesta. Hyökkäyksessä pahoinpideltiin kymmeniä.

Tämänlaisista tapahtumista johtuen vaadimme Meksikon hallitusta lopettamaan väkivallan uhkan, repression ja vainon joka kohdistuu poliittisiin aktivisteihin ja tavallisiin kansalaisiin, jotka osoittavat mieltään Oaxacan osavaltion hallitusta vastaan. Vaadimme, että kaikki teot joilla painostetaan ja loukataan ihmisarvoa lopetetaan.

Vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista, jotta ihmiset voivat vapaasti osoittaa mieltään ja tuoda julki mielipiteensä. Vaadimme kansalaisjärjestöjen jäsenten, poliittisten aktivistien, opiskelijoiden, ihmisoikeusjärjestöjen jäsenten ja tavarallisten kansalaisten sekä kaikkien muiden Oaxacassa solidaarisuustyössä toimivien fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden takaamista.

Vaadimme, että Meksiko noudattaa täydellisesti allekirjoittamiaan ja ratifioimiaan kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksien puolesta ja kidutusta vastaan. Vaadimme, että Meksiko noudattaa YK:n yleismaailmallista ihmisoikeussopimusta, sekä ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuutta koskevia sopimuksia. Vaadimme Meksikon hallitusta aloittamaan välittömästi puolueettoman ja perusteellisen tutkimuksen, jotta kaikki ihmisoikeusrikkomuksista, kidutuksesta ja ihmisten katoamisista vastuussa olevat henkilöt asetetaan oikeuden eteen tuomittavaksi. Vaadimme, että tutkimuksen tulokset julkistetaan.

Vaadimme, että Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan unionin maat ja kansainväliset
ihmisoikeuksia puolustavat järjestöt, YK:n ihmisoikeusneuvosto ja Amerikkojen välinen ihmisoikeusneuvosto, sekä järjestöt kuten Amnesty International ja Human Rights Watch ilmaisevat huolensa ihmisoikeustilanteen vakavuudesta Meksikossa, etenkin Oaxacassa, käyttävät vaikutusvaltaansa, tekevät selväksi tarkoituksensa, niin että Meksikon hallitus ottaa huomioon suositukset ja vetoomukset välittömästi, ja toimii niiden mukaisesti ratkaistakseen tasapainottoman tilanteen välittömästi.

URGENT PETITION FOR RESPECT OF HUMAN RIGHTS IN THE MEXICAN STATE OF OAXACA

We, who underwrite this document, have with grave concern observed the situation reigning in the state of Oaxaca, Mexico, and we express our indignation at the serious violations of the Human Rights of the people by the authority of the state. The government of the Oaxaca and the courts and the police of Oaxaca, have repressed and beaten and persecuted the people with no regard for their sex or age.

Mexico is a country which has ratified the international conventions of Human Rights. However, this has in no way hindered repression, censorship of the media, torture, imprisonment and disappearances of dissidents, which are rather a norm characterizing the actions of the government of Mexico in Oaxaca.

In 2006 in Mexico the most brutal events of repression against the people seen in recent years in Latin America took place in Lazaro Cardenas, Michoacan, San Salvador Atenco, and the town of Oaxaca. Hundreds have been beaten and wounded, journalists repressed and their media censored. Several dozens of dead and disappeared bear testimony to the fact.

This year 2007 Oaxaca is again the scene where some of the most brutal and denigrating memories of the blooded Dirty War Latin America in the 60s and 70s are revived.

Just a few days ago, a defender of the Human Rights, Jesus Alfredo Lopez Garcia, who visited Finland last April to report on the situation of the Human Rights in Oaxaca, was beaten savagely by the police in connection with repressive action taken against a popular meeting celebrating the Guelaguetza. Only the presence of some reporters and photographers helped to stop this professional advocate from becoming one of the disappeared of the Oaxacan conflict.

This kind of events are the reason why we demand the government of Mexico to cease the threats of violence, repression and persecution against political activists as well as all members of the civil society, who demonstrate against the government of the state of Oaxaca. We demand also, that all kinds of actions of intimidation and insults to human dignity to be ended.

We demand that the Human Rights shall be respected, so people can freely demonstrate and express their thoughts.

We demand respect for the physical and psychological integrity of all the members of all the organizations, and political and civil associations of activists and students, as well as the members of organizations protecting the Human Rights, and members of the civil
society, and all other people, who act in solidarity in Oaxaca.

We demand that Mexico will comply fully with international conventions in protection of the Human Rights and against torture, ratified by Mexico, as well as confirming Mexico’s actions according to the Universal Declaration of the Human Rights and the Pacts and conventions referring to the protection of the defenders of the Human Rights.

We demand that the Mexican government arranges an immediate investigation, both exhaustive and impartial, so that all those who are responsible for the violations of the Human Rights, torture and disappearances of people, are made to face justice and charged as in order. We also demand that the results of the investigations are made public.

We demand that the members of the European Parliament and the countries of the European Union and the international organizations protecting the Human Rights, the Human Rights Commission of the United Nations and the Inter-American Human Rights Commission, Amnesty International, Human Rights Watch etc. express their concern over the grave situation of the Human Rights in Mexico, particularly in Oaxaca, as well as use their influence, making clear their intention, so that the Mexican government will take into consideration the recommendations and petitions urgently, and that they act accordingly, in order to resolve the delicate situation immediately.

The Finnish Non-Governmental Organisations underwriting the petition are:

PAND - Taiteilijat Rauhanpuolesta Ry / PAND Artists for Peace
Rauhanliitto / Union for Peace
Ariel-Seura / Ariel-Society for Familiarizing Finland with Latin America
Suomen Rauhanpuolustajat / The Finnish Peace Committee
Vihreät Nuoret ja Opiskelijat / Green Youth and Students
Työpaikkojen rauhantoimikunta / The Commission for Peace at Workplaces
Hakunilan kansainvälinen yhdistys /The International Commission of Hakunila
Sodan- ja Fasismin vastainen Työ r.y. / Work Against War and Fascism RS
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto / Union for Public and Welfare
Hermannin Naiset / Women of Hermanni
Suomen Naisten Demokraattisen Liiton Uudenmaan Piirijärjestö ry / The Sociaty for Finnish Women’s Democratic Union in Uusimaa RS
HandsOfVenezuela-Suomi / HandsOfVenezuela-Finland

Information for signing below:
Name=Etunimi, Surname=Sukunimi, Town=Paikkakunta, Is the signature allowed to be published in the internet=Saako allekirjoituksen julkaistaa netissä, Yes=Kyllä, No=Ei, Sign=Allekirjoita

Click at "Allekirjoitukset" to see who has already signed.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Meri Mononen välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?