Merikarvia - tuulivoimalat kauemmas kylistä!

Merikarvian kunta on kaavoittamassa alueita tuulivoimatuotantoon. Yli puolet kunnan pinta-alasta tulee tämän kaavoituksen vuoksi tuulivoimaloiden lähipiiriin, joka mm. asettaa rajoituksia sekä maankäyttöön että rakentamiseen, tuulivoimaloiden meluhaitan, kiinteistöjen arvon laskun, ja muiden haitallisten sivuvaikutusten lisäksi.

Lainsäädäntö ei määrittele minimietäisyyttä tuulivoimaloille asutuksesta, vaan sijoittelu perustuu tuulivoimayhtiön teettämiin melumallinnuksiin. Tähän mennessä toteutetut tuulivoimahankkeet esim. Porin Peittoossa, Raahen Kopsassa, Haminassa, ja Vaasan Öjessä, ovat osoittaneet että näin sijoitetut tuulivoimalat aiheuttavat lähiasukkaille monenlaista kohtuutonta haittaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Merikarvian kunta asettaa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisen 2km:n suojaetäisyyden, jota lähemmäksi asuin- tai mökkirakennusta ei saa rakentaa tuulivoimalaa.


Huom. allekirjoituksen vahvistuspyyntö lähetetään sähköpostiisi. Muista käydä vahvistamassa allekirjoitus. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Allekirjoita halutessasi myös toinen adressi: Merikarvia - tuulivoimalavapaa kunta!

Lue lisää: www.merikarviantuulivoima.info


Yhdessä onnistumme!    Ota yhteyttä adressin tekijään