Adressi Meri-Porin lukion ja sen kurssivalikoiman puolesta

Porin kaupunki on ajamassa Meri-Porin ympäristötieteiden- ja ilmaisutaidon erikoislukion kurssien määrän leikkaamista ja mahdollisesti koko lukion lakkauttamista vedoten säästösyihin. Meri-Porin lukio on hyvä, keskikokoinen lukio, jossa on tarjolla monipuolista opetusta viihtyisässä ja toimivassa oppimisympäristössä. Se on toinen maamme kahdesta ympäristötieteiden erikoislukiosta ja yksi Suomen kolmesta ilmaisutaidon erikoislukiosta. Meri-Porin erikoislukion ajaminen ahdinkoon romuttaa kaupungin imagopyrkimyksiä päästä koulukaupungiksi. Hyvät lukiot ovat korkea-asteen koulujen kivijalka.

Tällä hetkellä ympäristötieteet, ilmaisutaito ja viestintä ovat aloja joille hakeutuvien opiskelijoiden määrä on kasvussa koko maassa ja koulutustarjonta on hyvin rajallista eikä aina pysty vastaamaan kysyntään.

Meri-Porin lukio toimii myös koko Porin kaupungin lukioverkoston varoventtiilinä, joka pystyy ottamaan opiskelijoiksi nuoria, joiden keskiarvo ei riitä muihin lukioihin, mutta jotka tahtovat kuitenkin opiskella lukiossa. Tämä varoventtiili auttaa myös pitämään koko Porin lukioverkon laajuisesti ryhmäkoot siedettävinä. Parhaimmat oppimistulokset saavutetaan pienissä ja keskisuurissa ryhmissä. Erikoislukio tuo Porin kaupungille valtion rahoitusta, joka tosin ei päädy koulutoimelle vaan kaupungin yleiskassaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme Porin kaupunkia etsimään säästökohteitaan muualta kuin lukioverkosta ja koulutoimesta, antamaan lukioille sen rahan jonka valtio on niille tarkoittanut, sekä säilyttämään niin Meri-Porin ympäristötieteiden ja ilmaisutaidon erikoislukion kuin sen kurssien monipuolisen tarjonnan. Kurssileikkaukset tai lukion lakkauttaminen eivät toisi todellisia säästöjä vaan olisivat lähinnä lyhytnäköistä budjettiteknistä silmänkääntötemppuja nuorten kustannuksella.
-------------------------------------------------------------
Adressi luovutettiin Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle 23.4.2007. Valtuustoryhmiltä saatiin lupaus, jonka mukaan Meri-Porin lukiota ei uhkaa leikkaus enää tämän vaalikauden aikana. Jos Meri-Porin lukio joutuu painostuksen alle, tämä adressi avataan välittömästi uudelleen allekirjoituksien keräämiseksi.