Metsätähden toiminta säilytettävä Suomenniemellä

 

METSÄTÄHDEN TOIMINTA SÄILYTETTÄVÄ

Me allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Essoten suunnitelmia lopettaa tehostettu palveluasuminen toimintakeskus Metsätähdessä Suomenniemellä.

Metsätähti rakennettiin vuosina 1996 – 1997 Suomenniemen kunnan ja SuomenniemenTukiasuntoyhdistys ry:n toimesta. Kustannuksiin osallistui lisäksi 154 suomenniemeläistäyksityistaloutta ja 4 yritystä tai yhteisöä puutavara- tai rahalahjoituksin. Metsätähti rakennettiin palvelemaan suomenniemeläisiä vanhuksia ja muita hoidon tarpeessa olevia. Tarkoitus on ollut, että hoidettavat voivat olla Metsätähdessä omalla paikkakunnallaan, omaisten ja tuttujen ihmisten läheisyydessä elämänsä loppuun saakka.

Metsätähti on pystynyt palvelemaan hyvin suomenniemeläisiä asiakkaita hoidon ja kuntoutustarpeen vaatiessa. Metsätähdessä on ollut myös intervallipaikat tilapäishoitoavarten, jolloin henkilöt on voitu nopeammin kotiuttaa sairaalahoidosta ja vapauttaavaativan hoidon paikat niitä tarvitseville.

 Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.Laki edellyttää, että asukkaat saavat tarpeenmukaista kuntoutusta ja riittävät terveyden-huoltopalvelut. Toimitilojen soveltuvuudessa on huomioitava sosiaalinen vuorovaikutus,yksilölliset tarpeet, riittävä säännöllinen kuntoutus, esteettömyys ja yksityisyyden suoja,jotta yksilön kunnioitus ja oikeus osallistumiseen toteutuu. Metsätähti täyttää kaikkinämä edellytykset.

Metsätähti muodostaa erittäin toimivan kokonaisuuden. Hoitopaikkojen lisäksi keskeinen osa toimintaa on Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry:n ylläpitämä keittiö, joka tarjoaa ateriat Metsätähdessä hoidettavien lisäksi kotipalveluun, vieressä olevan Suomenniemen koulun oppilaille sekä ulkopuolisille asiakkaille. Metsätähdessä on myös ruokalatila mm. juhlien ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen sekä erillinen kokoustila.

Metsätähdessä on vuokralaisena fysioterapiayritys Savikunto, joka sekin palvelee sekä Metsätähden asukkaita että muita suomenniemeläisiä. Suomenniemeläisen käytössä on myös talon kuntosali. Savikunto tukee hoidettavien lakisääteistä kuntoutusta.

Mikäli tehostettu palveluasuminen Metsätähdessä loppuu Essoten suunnittelemalla tavalla, on sillä kohtalokkaat seuraukset:

Varmuudella loppuvat samalla myös terveydenhoitajan, mielenterveyshoitajan,diabeteshoitajan ja lääkärin vastaanotto sekä myös laboratorio. Yksityisistä palveluista loppuu suomenniemen sivuapteekki. Nämä kaikki palvelut ovat Suomenniemeläisille tärkeitä ja kaikkien käytössä.

Suomenniemellä työnsä tehneet ja tänne veronsa maksaneet vanhukset ripotellaan ympäri Mikkeliä vieraisiin paikkoihin ja vieraan henkilökunnan hoitoon.

Iäkkäät omaiset, joilla monillakaan ei ole enää autoa, joutuvat Kelan takseilla ajamaan pitkiä matkoja hoidossa olevien omaistensa luo. Vaikka omaisilla olisi taksiseteli, on omavastuuosuusedestakaisesta matkasta kohtuuttoman korkea. Monellako vähävaraisella vanhuksella on varaa maksaa 50 € tapaamismatkalta?

Tehostetun palveluasumisen lopettaminen Metsätähdestä romahduttaisi edellä mainitut muut Metsätähdessä olevat toiminnot. Esitetyt uudet vaihtoehdot toiminnanjatkumiseksi ovat pelkkää utopiaa. Nykyiset 11 suomenniemeläistä Metsätähden asiakasta eivät selviä ilman tehostettua palveluasumista.

 Vanhuksista kaikkiaan 5 on nyt jo yli 90 -vuotiaita. Kun tehostetussa palveluasumisessa olevat siirrettäisiin pois, ei ole näköpiirissä, ketä tulisi tilalle. Nykyisin vanhusten kodit ovat hyvin varusteltuja jakotihoito toimii, joten hoitoon hakeudutaan yleensä vasta sitten, kun ollaan tehostetunpalveluasumisen tarpeessa.

Hienot, uudet ajatukset kevyemmästä palveluasumisesta ovat utopiaa. Mistä löytyy yrittäjä,joka saa tästä kannattavan liiketoiminnan? Mistä löytyvät asiakkaat? Tuskin muitten liitoskuntien vanhukset suosiolla muuttavat Suomenniemelle.

Essoten virkamiesten lausunnot siitä, ettei Metsätähteen ole saatu henkilökuntaa, ovat virheellisiä. Kun viimeksi haettiin lähihoitajaa, oli hakijoina 6 pätevää hoitajaa.

Viranhaltijoiden lausunnossa viitataan myös sammutusjärjestelmän puutteisiin.Järjestelmä lienee kuitenkin kohtuuhintaan korjattavissa.

Jos Essote vastoin käsitystämme, lähtee muutokseen, vaadimme sen toteuttamista vaiheittain. Ensin olisi oltava sopimus perhehoitoa tai palveluasumista tarjoavan yksityisentahon kanssa. Vasta sen jälkeen voitaisiin muutosta harkita ja se tulisi toteuttaa vähitellen.Metsätähdessä nyt olevien hoidettavien tulisi saada olla siellä elämänsä loppuun saakka.Suomenniemellä, 30.6.2018

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Tähtinen Tiina voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö seksin myynti kieltää?