Hallituksen on kiellettävä alkoholin mielikuvamainonta

Nuorten alkoholinkäyttö on 2000-luvulla ollut vähenemässä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että suotuisa kehitys on pysähtynyt. Huolestuttavaa on nuorten runsas kertajuominen, humalajuomisen yleistyminen sekä runsaan ja säännöllisen juomisen kasautuminen.

Altistuminen alkoholijuomien mainonnalle aikaistaa alkoholin käytön aloittamista ja lisää alaikäisten alkoholinkäyttöä. Mainonta luo mielikuvaa aikuisuudesta ja elämästä, johon kuuluu alkoholi - alkoholin käyttäminen on luonnollista ja jopa suositeltavaa. Lisäksi se saa nuoret kuvittelemaan, että kaverit juovat enemmän kuin mitä he todellisuudessa juovat. Alkoholinkäyttö vahingoittaa kasvuikäisen kehitystä ja altistaa hänet myöhemmille riippuvuus- ja päihdeongelmille.

Nuoret törmäävät alkoholimainoksiin kaikkialla. Vuonna 2009 nuorista 92 % muisti nähneensä alkoholimainoksen. Televisio on tärkein alkoholimainontaa alaikäisille välittävä väylä. Mainonnalle altistumisen määrää on mahdollista vähentää merkittävästi kansallisin rajoituksin. Jos mainontaa rajoitettaisiin tehokkaasti, enemmistö nuorista näkisi mainoksia korkeintaan satunnaisesti. Tämä vaikuttaisi osaltaan alkoholinkäytön ja sen aiheuttamien haittojen vähenemiseen.

Mielikuvamainonnan kieltämiselle on vahva kansalaisten tuki. Terveyden edistämisen keskus ry:n toukokuussa 2010 teettämän kyselyn mukaan 58 % suomalaisista hyväksyy alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisen ja pelkkien tuotetietojen sallimisen.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen hallitus muuttaa alkoholilakia siten, että alkoholijuomien mielikuvamainonta kielletään ja
alkoholijuomien mainonnassa ja markkinoinnissa sallitaan vain tuotetietojen esittäminen. Myös alaikäiset yleisesti tavoittava alkoholijuomien mainonta ja markkinointi tulee kieltää tehokkaasti.


Lisätietoja: kehittämispäällikkö Ritva Varamäki ritva.varamaki@tekry.fi, p. 040 530 2223

 

*******************************************************************************************************************************************

21.1.2011

Kiitämme kaikkia adressin allekirjoittaneita!

Adressi tullaan luovuttamaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

 


 


Terveyden edistämisen keskus ry    Ota yhteyttä adressin tekijään