Laittomat vastaanottokeskukset suljettava, Miilukorpi ym.

Espoossa - ja Suomessa ylipäänsä - on rakennusvalvonnan noudatettava lakia ja oikeuskäytännön linjauksia. Tämä tarkoittaa, että Miilukorven vastaanottokeskuksen toiminta on asemakaavan vastaisena keskeytettävä välittömästi, sakon uhalla.

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti 16.11.2023 (162 §) Luona Oy:n operoiman, laitospohjaisen vastaanottokeskuksen olevan asemakaavan (AK = asuinkerrostalojen korttelialue) vastainen, mutta Espoon rakennusvalvontaviranomainen kieltäytyy päätöstä toimeenpanemasta. Tontit omistaa  Toivo Group Oyj, joka on vuokrannut omistamansa asuintalot Luona Oy:lle vastaanottokeskuskäyttöön.

Tällä asemakaavan vastaisella toiminnalla Luona/Toivo käärii miljoonavoitot samaan aikaan, kun alueen muut kiinteistönomistajat kärsivät kiinteistöjensä arvon romahduksesta (kiinteistökauppoja kaatunut jo tämän takia). Hallinto-oikeusprosessin jatkuessa pahimmassa tapauksessa vuosia, on riski, että Luona/Toivo saa pitää lain ja oikeuskäytännön vastaisella toiminnalla ansaitsemansa voitot.

Jatkossakin tulee olla selvää, että asemakaavassa asuintontteja vastaanottokeskuskäyttöön otettaessa vaaditaan asemakaavan muutos ennen toiminnan aloittamista. Ainoastaan näin toimien toiminnan vaikutukset tulevat arvioiduksi ja alueen asukkaat kuulluiksi. Sama koskee muutakin tavanomaisesta asumisesta poikkeavaa laitos- tai majoituskäyttöä.

Migrille tulee asettaa velvollisuus varmistaa sijaintikunnalta perustettavaksi suunnitellun vastaanottokeskuksen asemakaavan ja lupien mukaisuus ennen kuin allekirjoittavat sopimusta vastaanottotoiminnasta yksityisen yrityksen kanssa.


Miilukorven asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Miilukorven asukkaat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…