Mikkelin Keskussairaalan puolesta

Mikkelin Keskussairaalan puolesta – kansanliike ajaa Mikkelin keskussairaalan toiminnan säilyttämistä nykyisessä laajuudessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvitysmiehet ovat esittäneen kirurgian keskittämistä kahteentoista laajan päivystyksen sairaalaan. Nyt jo tehtävän erittäin vaativan kirurgian keskittämisen lisäksi muun kirurgisen toiminnan keskittäminen lopettaisi käytännössä kirurgian ja tätä myötä kirurgian päivystyksen muista sairaaloista. Tämä muutos tulee johtamaan massiiviseen potilasvirtaan leikkaaviin sairaaloihin, joiksi on suunniteltu 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Täällä Etelä-Savossa jo pelkästään ambulanssien lisäämistarpeen hinta ylittää moninkertaisesti saataviksi suunnitellut säästöt ja eihän hoito ole ilmaista keskitetyssäkään organisaatiossa.

Keskittämistä on perusteltu potilasturvallisuudella ja kustannussäästöillä. Mikkelin toiminnan alasajolla alueen potilasturvallisuus huononee ja kustannukset nousevat. Mikkelissä polvikirurgian tulokset ovat olleet Suomen parhaat ja tuottavuudeltaan Mikkelin Keskussairaala on myös ollut Suomen parhaimmistoa. Maantieteellisistä syistä Mikkelistä tulisi olemaan 120 minuutin matka-aika lähimpään laajan päivystyksen sairaalaan, joka on aivan liian pitkä aika huomioiden potilasturvallisuuden. Etelä-Savon väestö on ikääntyvää ja Suomen suurimpana mökkikunta Mikkeli tarvitsee oman päivystävän sairaalan, joka voi toimia potilasturvallisesti ja kustannustehokkaasti. 

Tällä hetkellä Mikkelissä on päivystys, joka on laajuudeltaan ja palveluiltaan yhtä laajaa kuin Lappeenrannassa, Porissa tai Seinäjoella. Tämä on Etelä-Savoon riittävä ja vähin laajuus mitä tarvitsemme. Päivystyksen raju supistaminen yhdessä kirurgian keskittämisen kanssa johtaisi käytännössä sairaalan alasajoon, kirurgisen toiminnan, anestesian ja tehohoidon, synnytysten ja konservatiivisten erikoisalojen toiminnan loppumiseen.

Me adressin allekirjoittaneet vastustamme kirurgian ja päivystyksen keskittämistä siten, että tämä ajaa alas Mikkelin keskussairaalan kirurgisen toiminnan ja tämän jälkeen myös muut toiminnat ja päivystyksen. Me emme tule hyväksymään tätä suunnitelmaa ja sairaalan alasajoa! 

"Lisäys 13.12.2016
Eduskunta hyväksyi tiistaina terveydenhuoltolain moninaisten vaiheiden jälkeen. Suureen rooliin keskustelussa nousi nimenomaan Vaasan tilanne, mutta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon keskittäminen vaikuttaa erityisesti aluesairaaloiden toimintaan. Keskussairaaloiden asema jää tukevasti välimaastoon.

Tätä lakia jos lukee positiivisella eteläsavolaisella hengellä, niin tässä voi nähdä Mikkelin keskussairaalan toiminnan jatkuvan aikalailla ennallaan. Useaan asiaan voidaan vaikuttaa ERVA-alueen päätöksillä ja valtioneuvoston asetuksilla. Hyvä niin sekä Mikkelille, että Savonlinnalle!

Parhaillaan on käynnissä STM:n virkamiesten tilaama selvitys erikoissairaanhoidon toimenpiteiden keskittämisestä. Ensimmäinen Virolaisen ja Haapiaisen tekemä selvitys olisi antanut kylmää kyytiä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden eri erikoisalojen toiminnalle ja tätä myötä myös päivystykselle. Nyt on menossa uusi selvitys ja tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi alueemme sairaaloiden toimintaan. Tämä selvitys ja tästä käytävä poliittinen keskustelu tulevat vaikuttamaan siihen minkälaisen asetuksen vastaava ministeri lopulta antaa. Emme tule hyväksymään keskussairaaloiden toiminnan ja päivystyksen alas ajavaa keskittämistä.

Kattavan, potilasturvallisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan sairaalajärjestelmän aikaansaamiseksi tarvitsemme todellakin kipeästi yhteistyötä maakuntamme keskussairaaloiden ja kaupunkien välillä kuten keskustelutilaisuudessa kansanedustajamme vetosivat.

Yhdessä olemme vahvempia ja Meitä ei jyrätä!"

 

Tämä adressi tullaan luovuttamaan perhe- ja peruspalveluministerille tammikuussa 2017. Adressiin nimiä kerätään vuoden 2016 loppuun saakka

Mikkelin Keskussairaalan puolesta – kansanliike


Oskari Valtola Mikkelin Keskussairaalan puolesta - kansanliike    Ota yhteyttä adressin tekijään