Moottoripyörät, veneet ja moottorikelkat pidettävä verottomina.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen hallituksen aikomaa moottoripyörä-, moottorikelkka ja veneveroa ei oteta käytäntöön.

 

1.Verokertymä on NEGATIIVINEN, jos vero laitettaisiin voimaan johtuen siitä, että matkailutuotot Suomessa vähenevät, polttoaineverokertymä pienenee, konkurssien ja irtisanomisten myötä tuloverot vähenevät. Tästä seuraa veroprosentin nosto, eli jälleen vähäosaiset joutuvat kärsimään.

2. Vero latistaisi maahantuonnin.

3. Aiottu vero vähentää myyntiä ja lisää työttömyyttä.

4.  Kiinteä vero johtaisi ko. ajoneuvokantojen vanhenemiseen. Vero ei ole lainkaan linjassa Suomenkin hyväksymien päästötavoitteiden kanssa.

5.  Se johtaisi liikenneturvallisuuden kehityksen pysähtymiseen tai peräti hetkelliseen notkahdukseen. Esim. mp- ja kelkkapuolella viime vuosina laajemmin saataville tulleet useat turvallisuutta parantavat varusteet eivät yleistyisi toivottavalla tavalla.

6.  Vero kohdistuisi yksittäisiin harrastuksiin jotka kaikki ovat suurelta osin kotimaassa harrastettavia ts. ne nostavat kotimaista kysyntää ja niistä kumuloituu jo nykyisellään verotuottoja.

7. Vero ei kohtele moottoripyöriä tasaveroisesti autojen kanssa, aiottu vero olisi kiinteä ja päästöt eivät vaikuta.

 

 Hallituksen budjetissa 2017 esitetään yleisperusteluissa seuraavaa:

"Lisäksi vuoden 2017 alkupuolella on tarkoitus ottaa käyttöön vene- ja kevyiden moottoriajoneuvojen vero."

 

 Jokainen voi mennä ja lukea asiasta lisää eduskunnan sivulta ja muutenkin tutkiskella, jos kiinnostaa.

 Olen ottanut yhteyttä kansanedustajiin, katsotaan, saadaanko vastauksia.

 

 

 http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-veneverosta-ja-kevyiden-moottoriajoneuvojen-verosta

 

  Olisiko nyt aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen? Vai mitä olette mieltä?