Tue muotoilun edistämistä

Suomi hakee uutta taloudellista nousua muotoilusta. Samaan aikaan leikataan rajusti muotoilunedistämisen valtion rahoitusta.

Muotoilualasta ollaan rakentamasta Suomelle uutta innovatiivisten luovien alojen veturia, jolla noustaan taloudellisesta taantumasta uuteen nousuun. Tätä tukevat monet strategiset linjaukset mm. valtiovallan innovaatiopolitiikassa ja yksityisten tahojen toimenpiteissä. Suuret mahdollisuudet ovat nyt vaarassa kariutua ristiriitaisiin rahoituspäätöksiin. Vuosien pitkäjänteinen työ ja aiemmat investoinnit ovat valumassa hukkaan.

Tue muotoilun edistämistä Suomessa ja allekirjoita verkkoadressi! Voit käydä allekirjoittamassa adressin muotoilun puolesta myös seuraavissa paikoissa Helsingissä:
Design Forum Finland (Erottajankatu 7)
Taideteollinen korkeakoulu (Hämeentie 135)
Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23)
Grafia (Uudenmaankatu 11 B 9)
Teollisuustaiteen liitto Ornamo (Unioninkatu 26)

Adressit toimitetaan elinkeinoministerille 3.2.2010.Helsingissä 21.12.2009

Vuokko Nurmesniemi, akateemikko
Helena Hyvönen, rehtori, Taideteollinen korkeakoulu
(2010 alkaen Aalto-yliopiston dekaani)
Tapani Hyvönen, toimitusjohtaja, teollinen muotoilija
(2010 alkaen Teollisuustaiteen liitto Ornamon puheenjohtaja, ICSIDin hallituksen jäsen)