Musiikin laaja taiteen perusopetus säilytettävä Nastolassa!

 

Musiikin opetusta uhkaa yli 60%:n supistus Nastolassa!


Wellamo-opisto on muuttamassa jo 27 vuotta Nastolassa hyvin toiminutta musiikin laajaa taiteen perusopetusta yleiseksi taiteen perusopetukseksi. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. Nyt suunnitteilla olevan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

Nastolaan on vuosikymmenien aikana kehittynyt hieno musiikinopiskelukulttuuri ja -perinne. Nastolassa musiikin laajaan perusopetukseen osallistuneista oppilaista on mittava joukko suorittanut musiikkialan korkeakoulututkinnon ja edennyt musiikkialan ammattiin asti. On vaikea kuvitella, että leikatuin opetusresurssein voitaisiin jatkossa saavuttaa ammattiopintojen edellyttämät tiedot ja taidot.

Musiikin opiskelulle äärimmäisen tärkeä tavoitteellisuus toteutuu parhaiten laajassa perusopetuksessa. Harjoittelu esiintymisiä ja tutkintoja varten on erittäin kehittävää. 

Yhteismusisointi on myös keskeinen motivoiva tekijä lapsen soittoharrastuksessa. Se tuo musisointiin iloa ja tukee yleistä musiikillista kehitystä. Yhteissoiton ja -laulun avulla oppilaat kehittävät myös sosiaalisia taitojaan. Huomattavin Nastolan laajassa musiikinopetuksessa syntyneistä kokoonpanoista on 1999 perustettu, laajaa mainetta saavuttanut Nastolan Pikkupelimannit.

Tavoitteellisen oppimisen ja riittävän kattavien yhteismusisointimahdollisuuksien edellytyksenä on riittävä määrä viikoittaista opetusta. Näitä edellytyksiä on mahdotonta saavuttaa nyt suunnitelluin yli 60%:lla supistetuin tuntiresurssein. Vaarana  on opiskelun muuttuminen yksinäiseksi, päämäärättömäksi harrasteluksi vaatimattomin tavoittein.

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välisessä yhdistymissopimuksessa sovittiin, että kaupungin eri osissa asuvilla asukkailla tulee olla mahdollisuus saada samantasoiset palvelut. Musiikin laajan perusopetuksen typistäminen yleiseksi asettaa nastolalaiset musiikkia opiskelevat nuoret epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muihin lahtelaisiin.

Musiikin laajaa taiteen perusopetusta annetaan Nastolassa nykyisin 65 lapselle ja nuorelle. Soittimina ovat piano, viulu, sello, kitara, huilu, harmonikka ja kantele. Opiskelupaikkojen kysyntä on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla.

Annetaan nastolalaisten lasten ja nuorten pitää harrastuksensa Nastolan kaupunginosassa!

 

Lisätietoja musiikin taiteen perusopetuksesta ja Mesenat ry:stä:
http://www.wellamo-opisto.fi/opetus/taiteen-perusopetus/musiikki/laaja

Uusi musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2018.

Nastolan Pikkupelimannit:
https://www.facebook.com/NastolanPikkupelimannit/

Kaupunkilainen-lehti 2015: 
Nastolan musiikki-ihme

 mesenatlogoeteen2.jpg


Musiikin opiskelun edistämisseura Mesenat ry, Nastola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?