Ohikulkutie tuhoaisi Savonlinnan

Arvoisa liikenne- ja viestintäministeri
Arvoisa valtiovarainministeri
Arvoisa ympäristöministeri
Kaakkois-Suomen tiepiiri
Savonlinnan kaupunki

Me allekirjoittaneet vastustamme Savonlinnan keskusta-alueen läpi suunnitellun ns. ohikulkutien rakentamista. Tie aiotaan toteuttaa ilman vuonna 1994 voimaan astuneen YVA-lain edellyttämää ympäristövaikutusten arviointia.

Tiehallinto perustelee ohikulkutien rakentamista muun muassa valtakunnallisen liikenteen tarpeilla. YVA-tarkastelussa niin tämä kuin Savonlinnan keskustan liikennemäärien kehitys, liikenneonnettomuustilasto, melu ja muut ekologiset haitat sekä vaikutus maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen sekä elinoloihin ja matkailuelinkeinoon tulisivat perusteellisesti selvitetyiksi.

Ohikulkutie on Suomen kallein tiehanke. Se kulkee rautatie rinnallaan suurelta osalta syvien vetten päällä. Hintaa kilometriä kohti tulee kolme kertaa enemmän kuin Lappeenranta-Imatra -tien muuttamiselle nelikaistaiseksi. Kahdeksan kilometriä maksaisi 86 miljoonaa euroa.

Raskas liikenne aiheuttaa kiistatta haittoja, joita voitaisiin poistaa rakentamalla tunneli keskustan ali. Valtiolle se maksaisi vertailutietojen mukaan vähemmän kuin tiehallinnon suunnitelman mukainen tie.

Ajoittaiset liikenneruuhkat johtuvat Kyrönsalmen sillan avaamisesta laivaliikenteelle. Saimaan syväväylän siirtäminen pois Kyrönsalmesta Olavinlinnan vierestä onkin välttämätöntä niin autoliikenteen ongelmien kuin laivaliikenteen aiheuttamien ekologisten vaaratilanteiden takia. Tästä on olemassa suunnitelma, joka on toteutettavissa ohikulkutiestä riippumatta.

Savonlinnan erityispiirteenä on kaupungin keskustan välitön liittyminen avoimeen järviluontoon. Massiivinen tienrakennusprojekti tuhoaisi ikuisiksi ajoiksi tämän maailmassa ainutlaatuisen saaristokaupunki-idyllin, jonka haluamme säilyttää myös tuleville sukupolville.

Savonlinnassa 18. maaliskuuta 2009

Leena Kosmo, johtava lääkäri
Kaj Nyman, yhdyskuntasuunnittelun professori, emeritus
Pertti Mutka, matkailupäällikkö, emeritus
Juha Taskinen, kirjailija, elokuvantekijä
Hilkka Lappalainen, toiminnanjohtaja
Klaus Rantapuu, metsänhoitaja

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Leena Kosmo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?