Oikeus vaihtoehtohoitoihin

Vaihtoehtohoidot on oltava jokaisen vapaasti valittavissa. Ravintoterapeuttisia ja lääkkeettömiä hoitoja ei saa rajoittaa keinotekoisilla holhouslaeilla. Kansanterveydelle ja ympäristölle suotuisaa lääkkeetöntä terveyden ylläpitoa on tuettava. Ihmisillä on oltava mahdollisuus ylläpitää terveyttään ja hoitaa sairauksiaan parhaaksi katsomillaan hoidoilla ja valmisteilla. Monopoleja ja holhousta ei tule hyväksyä. Vaihtoehtohoidot on otettava tasavertaiseksi osaksi kansanterveyden hoitoa. Ravintoaineiden myyntiä ei saa keinotekoisesti rajoittaa, tai nimetä niitä lääkkeiden kaltaisiksi tuotteiksi, tai millään muulla kyseenalaisella keinolla haitata ihmisen vapaata oikeutta hoitaa itseään laillisilla luonnon tuotteilla.