Oinasjärven koulun kolmiopettajaisuuden säilyttäminen

IMG_30801.jpegSomeron kaupungin kaupunginhallitus on 22.4.2024 otto-oikeutta hyödyntäen äänestänyt kaupungin sivistysjohtajan valmisteleman ja kaupunginjohtajan esittämän esityksen läpi päätöksenteossa, jossa Oinasjärven koulu lukuvuotena 2024-2025 on kaksiopettajainen nykyisen kolmeopettajaisuuden sijaan.

  1. Päätös on vastoin sivistyslautakunnan aiemmin 27.3.2024 yksimielisesti tehtyä päätöstä pysyttää koulu kolmeopettajaisena. Päätöksen valmistelua ja siihen päätymistä on perusteltu arvioituun kustannussäästöön, joka saavutetaan yhden opettajan vuosittaisen palkkakustannuksen ja koululle kaksiopettajaisuuteen siirryttäessä pakottavasti palkattavan tuntiopettajaresurssin palkkakustannusten erotuksesta (42000 €). Todellisuudessa säästöjen syntyminen on epätodennäköistä sillä kaksiopettajaisuus lisää koulun sijaistyövoiman käyttöastetta, mahdollisesti lisää koulu-, luokka- tai oppilaskohtaista avustajaresurssin tarvetta eikä sivistystoimi ole esittänyt kolmannen opettajan viran lakkauttamista, vaan se todennäköisesti siirretään kaupungin sisällä toiseen opetusyksikköön. 
  2. Kaksiopettajaisuuteen siirtyminen on vastoin sivistystoimen itsensä tilaaman oppimisympäristö / kouluverkkoselvityksen erityisasiantuntijoiden kantaa siitä, ettei kaksiopettajaisella koululla ole toimintaedellytyksiä. Kaksiopettajaisuuteen siirryttäessä koulun opettajien ammatillisen osaamisen vaade useiden opetussuunnitelmien hallinnasta, useiden eri ikä -, kehitys ja erityistarpeisten lasten opetuksesta kasvaa kohtuuttomaksi. Viimesijassa Oinasjärven koulun oppilaiden oikeutta laadukkaaseen ja tasavertaiseen opetukseen heikennetään merkittävästi. Päätöksen voidaan katsoa jopa olevan perusopetuslain vastainen monelta osin.
  3. Kaupunginhallituksen päätös ei ole Someron kaupungin toiminta- tai palvelustrategian mukainen, sillä se heikentää koko Somerniemen alueen vetovoimaisuutta, yhteisöllisyyttä, lapsiperheiden alueelle muuttamisen tai sinne jäämisen edellytyksiä.
  4. Allekirjoittamalla tämän adressin yhdyt Somerniemen vanhemmat ry:n ja Oinasjärven koulun oppilaiden vanhempien kanssa ilmaisemaan Someron kaupunginhallitukselle ja muille Someron kaupungin poliittisille päättäjille tukevasi kantaamme siitä, että Oinasjärven koulun tulee säilyä kolmiopettajaisena. Someron kaupungin on toteutettava poliittisessa päätöksenteossaan omien arvojensa ja toimintastrategiansa mukaisia, todellisiin kustannuslaskelmiin perustuvia, kokonaisuusvaikutukset ymmärtäviä sekä lainsäädösten mukaisia päätöksiä. Juttu tääl onnistuu, yhteisöllinen Somero 2030, kyläkehittäminen keskiöön, maalaiskaupunki brändi. 

Päivi Känkänen    Ota yhteyttä adressin tekijään