Vetoomus omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi

Omaishoitajien voimat äärirajoilla – miten käy ”hyvinvointivaltion”?

”Olisipa elämässä edes yksi harmiton ja onnellinen päivä.” Näin tiivistää toiveensa puolisoaan pitkään hoitanut omaishoitaja. Vastaavanlaisia kokemuksia on monilla muillakin: yli 300 000 omaishoitajaa toimii Suomessa pääasiallisena auttajana ikääntyneelle, pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle lähiomaiselleen. Epävirallista läheisapua antaa yli miljoona suomalaista. Ilman omaishoitajia kotona hoidettavista lähiomaisista olisi laitoshoidossa arviolta 60 000.


Omaishoitaja tekee viiden ihmisen työt!
Omaistaan hoitavan työ on raskasta, vaikka hoidettava on rakas. Vaikeuksien keskellä jaksaminen ja jaksamattomuus vuorottelevat. Jos sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin hoitohenkilökuntaa, tarvittaisiin viisi hoitajaa. Yksi työntekijä aamuvuoroon, toinen iltavuoroon, kolmas yötyöhön ja kaksi tekemään viikonloppuja ja sijaisuuksia.

Tuetaanko meillä oikeasti omaishoitoa?
Vain noin 30 000 omaishoitoperhettä on päässyt kunnallisen omaishoidon tuen piiriin. Palkkaa tuen piirissä oleva omaishoitaja saa keskimäärin 416 e kuukaudessa. Palkasta verottaja vie suuren osan. Omaishoitajalle myönnetään vapaata 3 vrk / kk , joista hän onnistuu pitämään keskimäärin 2 vrk. Vapaan mahdollistavat tilapäishoidon järjestelyt ja muut omaishoitoa tukevat palvelut ovat edelleenkin puutteellisia, vaikka laki omaishoidon tukemisesta tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Useat järjestöt, seurakunnat ja muut tahot tekevät arvokasta työtä ja tukevat omaishoitoperheitä aktiivisesti omien resurssien puitteissa.

Suomi ei selviydy ilman omaishoitoa!
Omaishoitajien työvolyymi on sama kuin koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemä työ. Kuntataloudelle omaishoitotyötä tekevät ovat lottovoiton tuojia. Yksi omaishoidossa hoidettava tuo kunnalle säästöä 30 000 -50 000 e/vuosi. Jos omaishoitajien jaksamisesta ei pidetä huolta, meillä on edessä suuria ongelmia: uusien hoitolaitosseinien pystytyksiä, hoitokustannusten jyrkkää kasvua, hoitohenkilöstön puutetta jne. Veronmaksajan kukkarolla käydään jatkossa tiuhaan, jos omaishoitoa ei tueta.

Tänä päivänä omaishoitajat joutuvat liian lujille. Monet uupuvat räätälöidyn tuen puuttumisen vuoksi. Nykyinen sukupolvi saattaa olla viimeinen, joka suostuu tekemään omaishoitotyötä. Kansantaloutemme joutuu kestämättömään tilanteeseen, jos nyt ei tehdä tarvittavia korjausliikkeitä.


Tekoja omaishoidon ajanmukaistamiseksi tarvitaan!
Jokainen puolue ja jokainen kuntavaaliehdokas kannattaa omaishoidon tukemista. Yhteistä ymmärrystä ja tahtoa pitäisi olla, mutta arjen sankarit omaishoidossa kokevat toisin. Teot puuttuvat. Herätys päättäjät! Teillä on keskeinen valta / vastuu vaikuttaa asioihin. Omaishoitoon suunnattu tuki voidaan kolminkertaistaa, tarjota omaishoitoperheille räätälöidympää tukea ja silti kokonaisuus on taloudellisesti kannattavampaa ja laadukkaampaa kuin vastaavantasoiset muut hoitotyön muodot.

Meillä on unelma…
Unelma siitä, että voisimme välittää paremmin toisistamme. Unelma siitä, että läheisen auttamista olisi mahdollista tehdä inhimillisemmin ja kunkin haluamalla tavalla. Me allekirjoittajat vetoamme eri tahoilla työskenteleviin päättäjiin, jotta tämä unelma toteutuisi, ja vaikeassakin elämäntilanteessa oleva omaishoitoperhe voisi tavoitella mahdollisimman normaalia elämää.


Elämässä jokainen meistä voi olla joskus omaishoitaja tai omaishoidettava- kukaties molempia.


Vetoomus allekirjoituksineen toimitetaan omaishoidon tukemisesta päättäville toimijoille (ministeriöt, kansanedustajat, puoluetoimistot, Kuntaliitto, Stakes, lääninhallitukset, kunnat yms.)


Allekirjoittamalla tämän vetoomuksen olet mukana tukemassa omaishoitoa. Kiitos Sinulle!

Kaikkien omaishoitoperheiden puolesta, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry

Päivi Lappalainen (POLLI)    Ota yhteyttä adressin tekijään