Opintotukeen lapsikorotus

Talous on monesti tiukilla lapsiperheessä. Samoin kuin se on opiskelijallakin. Entäs kun kyseessä onkin näiden yhdistelmä - lapsiperhe, jossa toinen, tai monesti jopa kumpikin vanhemmista opiskelee?

Opintorahaa korotettiin tämän vuoden elokuussa kaikilta opiskelijoilta. Opiskelijoiden toimeentulossa on kuitenkin edelleen yksi erittäin suuri epäkohta: opintotuki on saman suuruinen riippumatta siitä, onko perheessä lapsia vai ei.

Opintotukiuudistus sisälsi myös muita edistyksiä, kuin pelkän opintorahan korotuksen. Muun muassa tulorajaa korotettiin. Eli nyt opiskelija saa tienata aikaisempaa suuremman määrän opintotuen lisäksi, ilman että se vähentää hänen tukensa määrää.

On myös harkittu sitä, että puolison tulot eivät enää vaikuttaisi opintotuen asumislisään alentavasti.

Kumpikaan näistä ei kuitenkaan lapsiperheen elämää juuri helpota: Asumislisään ei ole oikeutettu opiskelija, joka asuu samassa asunnossa oman lapsensa tai puolisonsa lapsen kanssa.

Perheellinen opiskelija taas on monesti täysin estynyt työnteosta. Täytyisi opiskella päivät, huolehtia kotitehtävät ja tenttiinluvut, pitää koti edes jonkinlaisessa kunnossa,.. Joten halu nähdä lapsiaan muualtakin kuin valokuvista ajaa vanhemmat usein päätökseen ennemmin kiristää vyötä, kuin lähteä opintojen ohella työelämään.

Esimerkiksi työttömyysturvassa lapsiluku on huomioitu kiitettävästi - ensimmäinen lapsi korottaa niin ansiosidonnaista päivärahaa kuin peruspäivärahaakin peräti 4,64 euroa / pvä. Jos lapsia on kaksi, korotus on 6,82 euroa. Jos lapsia on kolme, päivärahan määrä on 8,79 euroa suurempi kuin lapsettomalla. Tähän ei vaikuta edes puolison tulot.

Joten jos hallitus haluaa saada käytäntöön paasaamansa lastentekotalkoot, olisi opiskelevat lapsiperheet huomioitava selvästi aiempaa paremmin!