Orimattilan yhteiskoululle väistöt elokuussa 2020

Vaatimus Orimattilan yhteiskoulun väistötiloista syksyksi 2020


Orimattilan kaupunginhallitus on vuoden 2020 budjettikokouksessaan (25.11.2019) päättänyt jättää hankkimatta Orimattilan yhteiskoululle väistötilat syksylle 2020. Orimattilan yhteiskoulun vanhempainyhdistys on erittäin huolestunut KOKO YHTEISÖN terveydestä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti.

Yhteiskoulusta on vuosien varrella tehty lukuisia haittailmoituksia niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnan oireilun ja sairastamisen vuoksi. Koulua on Orimattilan kaupungin toimesta tutkittu ja korjattu vuodesta 2013 alkaen laajasti, joten siellä olevat ongelmat ovat tiedossa.

Elinvoima- ja tekninen valiokunta (12.2.2019). Jussi Törrösen valmistelusta on kirjattu, että rakennusteknisesti arvioituna nykyinen yhteiskoulu on käyttökuntoinen vuoden 2020
kevätlukukauden loppuun.  Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta (4.3.2019): Elinvoima- ja tekninen valiokunta sekä sivistys- ja hyvinvointivaliokunta ovat talven kokouksissa päättäneet esittää vanhan yhteiskoulun tiloista pois siirtymisen aikaistamista siten, että yhteiskoululle vuokrataan ulkopuolelta noin 6+24 opetustilan verran erillisinä väistötiloina jo syksyllä 2020.

Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimiala teetti THL:n laatiman sisäilmakyselyn Orimattilan koulujen oppilaille keväällä 2019. Yhteiskoulun 467 oppilaasta kyselyyn vastasi 348. Vastausprosentti oli 75% ja kokonaisarvio oli: tavanomaisesta hieman poikkeava. THL:n mukaan tämä tulos tukee päätöstä uuden koulun rakentamisesta.


Koulun sisäilmaa koskien on tehty lähes 50 haittailmoitusta tämän syksyn aikana. Lukukautta on kestänyt vasta kolme kuukautta, ja oireileville oppilaille järjestetty puhdas tila Orimattila Areenalla on ääriään myöten täynnä jo nyt. Opettajista yli kolmasosa oireilee sisäilman takia ja vanhempainyhdistyksellä on aiheellinen pelko opettajien joukkopaosta muualle töihin. Joka ikinen arkiaamu meidän lapsemme ja koulun henkilökunta suuntaavat opiskelemaan ja työskentelemään tiloihin, jotka aiheuttavat osalle heistä mm. päänsärkyä, pahoinvointia, ihottumaa, yskää, kurkkukipua - infektiokierrettä. Myös ne lapset ja henkilökunnan jäsenet, jotka eivät vielä oireile, altistuvat sisäilmassa oleville haittatekijöille. Mahdolliset oireet ja sairaudet voivat heidän kohdallaan tulla ilmi vasta myöhemmin elämässä.


Me allekirjoittaneet vaadimme Orimattilan kaupungin päättäjiltä lopullista päätöstä hankkia koko koulua koskevat väistötilat elokuusta 2020 alkaen. On laitonta käyttää taloudellisia perusteita väistöjen esteenä, kun nykyiset tilat eivät ole oppilaille terveelliset.


Lapsen etu on asetettava ensisijaiseksi, kun päätetään lasten asioista. Vanhempien ja
viranomaisten täytyy aina miettiä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat lapsiin. Aikuisten pitää hakea ratkaisuja, jotka ovat lasten parhaaksi. (Lasten oikeudet)


Orimattilan yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään