Oulaisten kyläkoulujen puolesta!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oulaisten valtuusto pysyy kesäkuun 2023 kouluverkkoa linjanneessa päätöksessä. Valtuusto on linjannut, että nykyisellä kouluverkolla jatketaan kevääseen 2024 ja vuosittain laadittavassa Kouluverkkoselvityksessä lautakunta tarkastelee kouluyksiköiden (Juho Oksa, Jauhinkangas, Petäjäskoski, Piipsjärvi, Lehtopää ja Matkaniva) asemaa suhteessa Esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan 2024 -2028 ja tekee tarvittaessa esityksen palveluverkon muutostarpeesta.  Valtuusto päätti myös, että kaksiopettajaisissa kouluissa oppilasmäärä olisi 25, kolmiopettajaisissa kouluissa 35.  

Lisäksi samaisen kokouksen pöytäkirjassa on kirjattu: Kouluverkko suunnittelun yhteydessä on tarkasteltava kouluuntuloalueet ja lähikoulujen tilanne. Lähikoulujen tilanne tarkastellaan sekä kiinteistöjen että oppilasmäärien ja niiden ennusteiden perusteella.Koulujen oppilaiden ja henkilöstön siirtämisestä muihin yksiköihin on tehtävä päätös edellisen lukuvuoden keväällä.

Hallitus on esittänyt valtuustolle 20.11.23 kokouksessaan, että kesällä päätetyt oppilasrajat nostettaisiin 45 oppilaaseen per koulu. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, jos tämä hyväksyttäisiin, että Oulaisissa suljettaisiin kaikki kyläkoulut ja Oulaisissa olisi vain Juho Oksan koulu ja Jauhinkaan koulu. Tämä esitys kävi ensin sivityslautakunnassa, jossa se kaatui äänestykseen. Hallitus ei kunnioittanut asiantuntijalautakunnan mielipidettä asiassa. 

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että kyseessä oleva ratkaisu toteutuessaan, ei aiheuta niitä säästöjä mitä haetaan ja kritisoimme asiaan tehtyjä laskelmia. Mielestämme Oulaisissa pitää olla kyläkouluja, jotta kaupunki pysyy elinvoimaisena. 

Allekirjoitukset viimeistään 8.12!


Elina Törmikoski    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Törmikoski voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…