Oulun kaupungin leikkipuistoverkostoa ei saa enää kaventaa!

Oulun kaupunki on tehnyt ja hyväksynyt 2014 kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman vuosille 2014-2032. Suunnitelman mukaan Oulun kaupungista on lähivuosina poistumassa lukuisia leikkipuistoja ja usean leikkipuiston tasoa ollaan laskemassa. Osa lakkautuspäätöksen saaneista leikkipuistoista on erittäin suosittuja.

 

Tiedämme hyvin liikunnan positiiviset vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Lukuisat tutkimukset ja uutisotsikot ovat esittäneet huolensa myös suomalaisten lasten liian vähäisestä liikkumisesta. Julkiset leikkipaikat vaikuttavat positiivisesti lasten liikunnan määrään ja antavat lapsille mahdollisuuden kehittää motoristen taitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja.

 

Leikkipuistoverkon harventaminen rajoittaa leikkipuistossa käymistä etenkin pienten lasten kanssa. Tuoreessa tutkimuksessa todettiin että etäisyys on tärkein leikkipuiston käyttöön vaikuttava tekijä. Leikkipuistossa käyvien perheiden määrä vähenee etäisyyden kasvaessa lähimpään leikkipuistoon. Puistojen ja leikkipaikkojen määrän on todettu vaikuttava positiivisesti lasten liikunnan määrään. Etäisyyden kasvaminen leikkipuistoon taas vaikuttaa lasten liikunnan määrään negatiivisesti, etenkin arkipäivinä. (1,2).

 

Oulun kaupungin leikkipuistosuunnitelmassa ei ole riittävästi huomioitu leikkipuistoverkoston vaikutuksia lapsiin. Leikkipuistoja käyttävät myös alueiden pöiväkodit, jotka tekevät ahkerasti päiväretkiä puistoihin. Leikkipuistojen lakkautuksen myötä menetettäisiin todennäköisesti myös puistojen yhteydessä olevat pulkkamäet, jalkapallokentät ja luistinradat.

 

Kehityssuunnitelman hyväksymisen jälkeen yhteiskunnallinen tilanne on myös merkittävästi muuttunut. Yleinen hintatason- ja korkojen nousu rajoittaa yhä useamman lapsen vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Matalan kynnyksen liikuntapaikkojen, kuten lähileikkipaikkojen, merkitys on ennestään korostunut. Koronapandemian jälkeen lapset ovat vanhempineen vasta palaamassa yleisille leikkipaikoille.

 

Leikkipuistoverkoston kaventamisesta saatavat säästöt ovat vähäiset kun niitä verrataan leikkipaikkojen tuomiin etuihin ja lasten iloon puhumattakaan vertaamisesta kaupungin mittavaan investointisuunnitelmaan.

 

Tällä adressilla me kuntalaiset esitämme perustellun pyynnön Oulun kaupungin leikkipuistojen kehityssuunnitelman uudelleenarvioimisesta. Leikkipuistoverkoston radikaali supistaminen nykyisessä yhteiskunnan tilassa on Oululaisten lasten edun vastaista. Adressi tullaan luovuttamaan yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajalle Jani Törmille.

 

1) Young et al. Playground location and patterns of use. Journal of urban health, 1-9, 2023

 

2) Molina-Garcia et al. Associations between park and playground availability and proximity and children’s physical activity and body mass index: the BEACH study. International journal of environmental research and public health 19 (1), 250, 2021 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Heikkinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…