Päästövero vain uusiin autoihin

Päästöveroa on kaavailtu uuden auton ostoverotuksen suuntaamisesta käytön verotukseen, jolloin uusi auto olisi edullisempi hankkia ja päästöt sekä liikenneturvallisuus saataisiin paremmalle mallille. Päästöveron tulisi koskea täten vain uusia autoja, ei vanhoja, joista on jo ostohetkellä maksettu täysi autovero.

Vanhojen autojen päästöt ovat uusia suurempia, ja näinollen niistä tulisi raskaimmin veroitettu autokunta, jolloin jo vanhoilla ja turvattomimmilla autoilla arkiajonsa taloudellisista syistä ajavat joutuvat entistä ahtaammalle.

Käyttöveroksi suunnitellun päästöverotuksen tavoite tulisi olla uudempien, vähemmän päästöjä aiheuttavien käyttöautojen hankkimisen kynnyksen madaltaminen, ei rangaistukseksi vanhalla autolla ajaville.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sami Tervonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…