Paattisten aluetaloa ei saa purkaa ellei korvaavia tiloja rakenneta tilalle

 

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Paattisten aluetaloa ei pureta ellei korvaavia tiloja rakenneta tilalle.

 

Kannanotto Paattisten aluetalon purkamista vastaan

Me Paattisten alueen toimijat (MLL Paattisten yhdistys, Paattisten koulunvanhempainyhdistys, Paattisten eläkeläiset, Tmi Viimi, Paattisten Martat, Paattistenpäiväkodin vanhempainkerho) vastustamme Turun kaupungin tilapalveluiden esitystäpalveluiden siirtämisestä pois Paattisten aluetalolta ja kyseisen rakennuksen purkamista.

Tilapalveluiden esityksessä on huomioitu vain kaupungin omien toimintojen (nuorisotila jakuntosali) toimintaedellytysten jatkuminen, mutta siinä on jätetty huomiotta alueenyhdistystoimijoiden toimintaedellytysten huomattava heikentyminen esitettyjen muutostenseurauksena. Yhdistystoimijoiden ja yksityisten palveluntarjoajien näkemyksiä esityksenvaikutuksista ei myöskään ole lainkaan kuultu asiaa valmisteltaessa.

Nuorisotilan pienentyminen esityksen myötä on selvä heikennys. Nykyisellään nuorisotila onpystynyt hyödyntämään myös aluetalon liikuntasalia, joka on tukenut lasten liikkumistakoulupäivän jälkeen. Alueen jo tällaisenaan rajallisia nuorisopalveluita ei tule supistaaentisestään siirtämällä niitä Ypsiloniin.

Esitetty Paattisten aluetalon purkaminen tulisi heikentämään alueen palvelutarjontaamerkittävästi. Tilojen purkamisehdotus pohjautuu väitteeseen tilojen vähäisestä käytöstä.Tilojen käyttöaste olisi korkeampi, jos vuokraamiskäytännöt olisivat toimivammat.Nykyisellään tilojen käyttöä rajoittavat monimutkaiset varausjärjestelmät ja avaintennoutopisteiden sijainti kaukana Paattisilta. Kaupunki on myös itse jo vuosia ajanut juhlasaliaalas jättämällä korjauksia tekemättä (mm. salin kalusto) ja huonolla ylläpitosiivouksella.Keittiötilan kunnosta myös nuorisotyöntekijät ovat toistuvasti jättäneet huomautuksia.

Myös uima-allasosaston käyttöä rajoittavat monimutkaiset varausjärjestelmät ja avaintennoutopisteen sijainti. Uima-allasosaston vuokraajan on yksittäisissäkin varauksissanoudettava ja palautettava avain Impivaaran uimahallille. Uintimahdollisuuden siirtyminenPaattisilta Impivaaraan tai muihin uimahalleihin johtaisi myös yksityisautoilun lisääntymiseen.Ikääntyneille säännöllinen vesiliikunta tutussa pienessä altaassa on helposti saavutettavaatoimintakykyä ylläpitävää toimintaa sijaitessaan omalla asuinalueella, jolloin lähialtaanpoistuminen on merkittävä heikennys palveluihin.

Juhlasalin vuokraamista on koordinoitu nuorisopalveluiden kautta ja myös tämän tilankäyttöä on rajoittanut monimutkainen varausjärjestelmä sekä avaimen noutoon liittyväthankalat käytännöt. Tilan vuokraajan on noudettava sekä palautettava avain Turunkeskustan Monitoriin, joka sijaitsee 20 km:n päässä Paattisilta. Aikaisemmin juhlasalinavainten luovutus tapahtui Paattisten nuorisotilan yhteydestä, joka koettiin toimivaksikäytännöksi.

Kuntosalilla on kävijöitä aamu kuudesta iltaan ja käyttäjien määrä lisääntyisi entisestään, josrannekkeen voisi lunastaa kuntosalin yhteydestä. Nyt rannekkeen saaminen edellyttääkäyntiä Impivaarassa, joka on autottomille (esim. eläkeläisille) ja kiireistä lapsiperhearkeaeläville haastavaa. Kuntosalin yleisilme on täysin siisti ja se on allas- ja saunatilat (jotka juuriremontoitu) mukaan lukien täysin käyttökunnossa.

Tällä hetkellä alueen toimijat käyttävät Paattisten aluetalon juhlasalia, allastiloja sekäkuntosalia säännöllisesti, joista tarkempi kuvaus alla. Näiden lisäksi aluetalon juhlasalissajärjestetään myös muuta toimintaa eri tahojen toimesta sekä erilaisia yksityishenkilöidenpitämiä juhlia, kuten syntymäpäiviä.

Paattisten alueen eläkeläiset käyttävät aluetaloa säännöllisesti joka viikko kokoontumisiin, jumppatuokioihin sekä kuntosaliharjoitteluun. Kokoontumisissa käysäännöllisesti arviolta 30, jumppatuokioissa 15 ja kuntosalilla 10 eläkeläistä. Kokoontumistensosiaalinen merkitys alueen eläkeläisille on huomattava ja ne tukevat eläkeikäistenhyvinvointia. Tilaisuuksien sisältönä on yhdessäolon lisäksi tiedon jakaminen, mm.digiavusta, nettipankista, jäteasioista ja paloturvallisuudesta. Monille alueen eläkeläisillekokoontuminen on syy lähteä kotoa liikenteeseen, joka tukee ja ylläpitää myös toimintakykyäja terveyttä. Aluetalon keskeisen sijainnin vuoksi osallistujat pystyvät saapumaankokoontumisiin kävellen, ja useampi osallistujista saapuu paikalle myös rollaattorillaomatoimisesti. Inva-wc:n ja esteettömyyden merkitys tiloissa on kävijöiden näkökulmastaolennainen. Päiväaikaan toteutuva toiminta on monille yksineläjille tärkeää senmahdollistaman sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi vähentäen riskiä syrjäytyä. Toimintaa olitarkoitus kehittää perustamalla pienryhmätoimintaa keskustelumahdollisuuksien lisäämiseksi.

Paattisten koulun vanhempainyhdistys käyttää tiloja alakoululaisten diskojen järjestämiseenkolmesta neljään kertaa vuoden aikana. Korvaavaa tilaa tälle toiminnalle ei löydy. Paattistenkoulun liikuntasali ei sovellu diskojen järjestämiseen sitä koskevien säännösten vuoksi.

Tmi Viimi on tarjonnut alueen asukkaille useamman vuoden ajan liikuntapalveluja kahdestiviikossa ympäri vuoden. Näissä kävijöitä on ollut vaihdellen arviolta 15-35 viikossa. Palvelutovat rikastuttaneet alueen liikuntapalveluja tarjoamalla liikuntamuotoja, joita ei alueellamuutoin ole tarjolla (kahvakuula ja jooga). Liikuntapalvelua ei jatkossa pystytä tarjoamaanalueen asukkaille, koska korvaavaa tilaa ei löydy. Paattisten koulun liikuntasalissa onrunsasta iltakäyttöä jo nykyisellään ja liikuntapalvelun tarjoajan kanssa päällekkäisetvaraukset jo olemassa.

MLL Paattisten yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen vertaistukealapsiperheille sekä tukea sitä kautta vanhemmuutta, kasvatusta sekä lapsen kasvua jakehitystä yhteistyössä muiden lapsiperheiden parissa toimivien tahojen kanssa. Yhdistystarjoaa toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille ja lisää sukupolvien välistä myönteistävuorovaikutusta ja yhteistoimintaa Paattisten alueella. MLL Paattisten yhdistyksentoiminnassa keskeisiä ovat erilaiset lasten- ja koko perheen tapahtumat, jotka vaihtelevattoimintakausittain. Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä muiden alueen toimijoidenkanssa. Liikuntalautakunnan esityksen kannalta keskeisiä yhdistyksen tapahtumia ovataluetalolla järjestettävät suuremmat tapahtumat, kuten kirpputorit, lasten diskot sekä kaikilleikäryhmille soveltuvat elokuvaillat. Näitä järjestetään Paattisten aluetalolla vaihtelevasti,keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi yhdistys tarjoaa parhaillaankuukausittaisen uimavuoron Paattisten uima-altaalla omille jäsenilleen. MLL:n paikallisettapahtumat ovat suosittuja ja kokoavat yhteen paljon alueen asukkaita, lisäten myösyhteisöllisyyttä. Tapahtumien järjestämisen kannalta aluetalo on ollut keskeinen.Tapahtumien järjestäminen ei jatkossa ole mahdollista sopivan tilan puuttuessa jatoimintaedellytysten heikentyessä muutosten myötä.

On hyvä huomioida, että myös alueen esikoululaisten uimaopetus toteutetaan nykyiselläänPaattisten aluetalon uima-altaalla, jolloin vältytään kuljetuksilta ja niihin liittyviltäkustannuksilta. Myös monet alueen perheet käyttävät säännöllisesti uima-allasosastoa, jokatukee alueen lasten uimataidon opettelua.

Kokoontumispaikkana aluetalo on välttämätön myös Paattisten Martoille. Lisäksi Auralankansalaisopisto järjestää tiloissa laulupiiriä, jossa kävijöitä on viikoittain 11-15. Alueentoimijoille tila on siis välttämätön edellytys

Yhteenvetona voidaan todeta, että alueen palvelut tulevat esitettyjen muutosten toteutuessaheikentymään huomattavasti. Alueella ei muutosten jälkeen ole enää tilaa, jokamahdollistaisi tapahtumien yhteydessä toteutettavan tarjoilun. Muutosten myötä menetetäänmyös aiemmin lounasravintolana toiminut tila (liikekiinteistössä), jossa on vuosien aikanatoiminut useita lounaspalveluja tarjonneita yrittäjiä. Alueen liikuntapalvelut tulevatsupistumaan. Eläkeläisten toimintakykyä edistävälle ja itsenäistä asumista tukevalletoiminnalle ei jatkossa ole tiloja. Alakoululaisille tärkeitä diskoja ei voida järjestää. MLL:njärjestämiä tapahtumia, jotka palvelevat alueen eri ikäisiä asukkaita, ei jatkossa voidajärjestää sopivien tilojen puuttuessa. Uintimahdollisuutta ei esityksen toteutuessa enää ole Paattisilla. Näin ollen alueen asukkaiden kannalta hyvin olennaisia hyvinvointia tukeviapalveluja ei enää jatkossa ole tarjolla. Alueen vetovoima heikkenee, ja riski syrjäytymisellesekä perheiden ja ikääntyvien yksin jäämiselle kasvaa.

Esitystä laadittaessa kaupungin taholta ei ole oltu yhteydessä alueen yhdistyksiin jatoimijoihin eikä heidän näkökulmiaan ole kuultu. Kaupunki ei järjestä Paattisten alueella omiatapahtumia, joiden vuoksi vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten järjestämät tapahtumat jatoiminta ovat merkittäviä Paattisten alueen asukkaille. Turun kaupunki ei oman esityksensäperusteella arvosta yhdistysten toimintaa ja aikoo myös heikentää näidentoimintaedellytyksiä tuntuvasti. Erilaisia lähipalveluita tulisi tukea niiden ollessa asukkaidennäkökulmasta myös helposti saavutettavia. Esityksen vaikutukset ovat asukkaiden kannaltatämän sijaan heikennyksiä alueen palvelutarjontaan.

Näkemyksemme mukaan Paattisten aluetalo tulee kunnostaa ja säilyttää, tai sen tilalle tuleerakentaa vastaava rakennus, joka mahdollistaa nykyiset toiminnot. Rakennuksella onerityistä merkitystä paattislaisille ja se on alueen keskeinen kokoontumis- jatapahtumapaikka, jolle on selkeä tarve jatkossakin.

 

Paattisilla 15.2.2023

 

MLL Paattisten yhdistys

Johanna Lindstedt, puheenjohtaja

 

Paattisten koulun vanhempainyhdistys

Mimmi Ruusunen, puheenjohtaja

 

Tmi Viimi

Mikko Viitanen

 

Paattisten eläkeläiset

Kauko Ilmanen

 

Paattisten Martat

Terttu Lehtonen

 

Paattisten päiväkodin vanhempainkerho

Tiia Rantonen, puheenjohtaja


Mimmi Ruusunen 0407008528/miruusu@gmail.com    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mimmi Ruusunen 0407008528/miruusu@gmail.com voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…