Pakkausmerkinnät eläinystävällisiä valintoja tukeviksi!

Tämä adressi on kohdistettu eläimiä tuotannossaan käyttäville tahoille, sekä maamme päättäjille. Haluamme tällä kannustaa yrityksiä viemään asiaa oma-aloitteisesti eteenpäin, sekä poliitikkoja viemään asiaa eteenpäin Suomessa ja EU-tasolla.

 

Nykyisellään kaupassa asioivan kuluttajan on hyvin vaikeaa tietää, millaista eläintuotantoa hän kuluttajavalinnoillaan tukee. Lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, ruoka ja lemmikkieläinten tuotteet ovat usein eläimillä testattuja - mutteivat aina. Nykyisellään tuotteen eläinkokeettomuutta ei saa mainostaa, mitä me tämän adressin allekirjoittaneet pidämme täysin vääränä ajatussuuntana.

Liha- muna- ja maitotuotteissa ainoa mahdollisuus vaikuttaa on ostaa luomua tai valita sellaisista lajeista tuotettuja elintarvikkeita, joiden elinolot ovat keskimääräistä paremmat - tai sitten ryhtyä kokonaan eläintuotteettomalle ruokavaliolle.

Munien osalta on vaihtoehtona ostaa virikehäkkikanan tai vapaan kanan munia tai luomua ja tämän suuntaiseksi merkintätapoja tulisi kehittää muidenkin eläintuotteiden osalta. Esimerkiksi maitoa ostaessa pitäisi voida valita samalla tapaa parsinavetasta tai pihatosta tulevaa tai lypsyautomaatin lypsämää maitoa. Me tämän adressin allekirjoittaneet haluamme haastaa paitsi lainsäätäjät, myös eläintuotteita kuluttajille toimittavat tahot oma-aloitteisesti kehittämään kuluttajille mahdollisuuksia valita halutessaan eläinystävällisemmin tuotettuja tuotteita.

Toki lopullisena tavoitteena on koko tuotannon muuttuminen eläinystävällisempään suuntaan, kun eläintuotteita käyttävälle valtaväestölle tarjotaan aito mahdollisuus vaikuttaa kukkarollaan ja tukea eläinten hyvinvointia paremmin tukevia tuotantomuotoja. Nykyisellään vaihtoehtona on joko jättää eläintuotteet täysin pois tai suosia luomua, ellei sitten kasvata ruokaansa itse tai osta tutulta lähitilalta, mihin harvalla esim. kaupungissa asuvalla on mahdollisuus.

Jokainen meistä allekirjoittaneista on sitä mieltä, että eläinten kohtelua on yhteiskunnassamme kehitettävä moraalisesti kestävämmälle pohjalle. Tällä adressilla vaaditaan kuluttajalle mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

 

Adressilla vaaditaan kolmea asiaa kirjattavaksi lakiin ja kannustetaan tuotteita kuluttajille toimittavia yhtiöitä kehittämään näitä jo ihan vapaaehtoisesti mahdollisuuksien mukaan.

Ihmisille tarkoitettujen tuotteiden ohella tämän tulisi yhtälailla koskea myös kotieläinten rehuja, lääkkeitä, pesuaineita ja muita tarvikkeita.

 

1. Tuotannon alkupää näkyviin

Jo nykyisellään alkaneeseen trendiin, jossa ruokapakkauksen sisällön tuottanut tila on merkitty näkyviin, haluamme lämpimästi kannustaa panostamaan entistä enemmän.

Tämä antaa kuluttajille ainakin yhden mahdollisuuden saada tietää, millaisessa paikassa tuotettuista tuotteista maksavat. Myös tilojen ja eläinten olojen oma-aloitteinen esittely tuotantoyhtiöiden puolelta olisi suotavaa. Mediaa ja toimittajia voisi myös pyytää tiloille vierailemaan, jotta kuluttajat näkisivät normaalisti päivänvalossa, mistä ruoka tulee.

Sen lisäksi, että tuotantotila mainitaan pakkausselosteessa, voisi tiloille perustaa esimerkiksi omia nettisivuja, joista selviäisi, miten eläinten elämä on niillä järjestetty. Eli millaisissa tiloissa eläimiä pidetään, pääsevätkö ulkoilemaan, mikä on tilan lypsylehmän keskimääräinen elinikä esimerkiksi viimeisen viiden vuoden ajalta ja niin edespäin. Asioita, joiden oikein hoidettuna pitäisi ihan hyvin kestää päivänvaloa, ja joiden tietämiseen tiloilla tuotettuja tuotteita ostavilla kuluttajilla on oikeus. Yhtiöt voisivat esimerkiksi listata nettisivuilleen pakkauksissaan mainittuja tiloja.

Toki tilallisten yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja halutessaan tilat voisivat esiintyä lempinimillä tai vaikka "Tila 1", "Tila 2" - pääasia, että kuluttaja voisi tarkistaa, onko esimerkiksi hänen juomansa maidon tuottajatilalla parsinavetta vai pihatto, pääsevätkö lehmät laitumelle jne. ja näin tehdä tietoisia valintoja kukkarollaan, minkälaisen eläintuotannon tukemiseen rahansa pistää.

 

2. Eläimille hyvinvointisertifikaatti

Eläintuotteisiin tulisi meidän adressin allekirjoittaneiden mielestä merkitä erityisesti eläinten hyvinvointiin panostavien tuottajien kohdalla eläinten hyvinvointisertifikaatin merkintä. Näiden mennessä ilman merkintää olevia tuotteita paremmin kaupaksi tämä kannustaisi tuottajia panostamaan eläinten hyvinvointisertifikaattin edellyttämiin asioihin.

Luomussa maksaa moni täysin eläinten hyvinvointiin liittymätön seikka, kuten luomurehun viljelytavat. Luomun rinnalle tarvitaan eläinten hyvinvointisertifikaatti, jonka myös ihan tavalliset tilat voivat saada täyttäessään lakien asettamia minimivaatimuksia paremmiksi määritellyt puitteet, jotka takaavat kullekin lajille mahdollisuuden toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään, liikkua kunnolla, päästä ulkoilemaan jne. Tästä voisi jättää pois luomun edellyttämät luomurehut, lääkkeiden minimikäytön tiukat säädökset ja muut luomussa olevat eläimen elämänlaadun parantamisen kannalta epäoleelliset ja jopa haitalliset seikat. Toki myös luomutilat voisivat tämänkin leiman tuotteidensa pakkauksiin saada.
Sertifikaatti evättäisiin tiloilta, joiden eläinsuojelutarkastuksissa ilmenisi puutteita ja sertifikaatin saadakseen tila olisi nykyistä säännöllisemmässä valvonnassa eläinten kohtelun suhteen. (Toki kannatettavaa olisi parantaa valvontaa kaikilla tiloilla.)

 

3. Eläinkokeiden käyttö merkittävä tuoteselosteeseen

Nykyisen eläinkokeettomuuden merkitsemisen kieltämisen sijaan me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme täysin päinvastaista linjaa: Eläinkokeiden käyttö tulisi merkitä jokaiseen tuotteeseen, jonka kehitysprosessissa tai jonkin sen raaka-aineen tai vaikka pakkauksen kanssa on käytetty eläinkokeita.
Käytössä voisi olla kolme selkeää suomenkielistä pakkausmerkintää:

Ei testattu eläinkokeilla - Testattu eläinkokeilla - Saatettu testata eläinkokeilla

Jälkimmäisen merkinnän saisi, mikäli tuotteen toimittajataho ei pysty hyväksyttävästi todentamaan, ettei tuotteen missään kehitys- tai valmistusvaiheessa ole käytetty eläinkokeita.

Tavoitteena olisi tarjota kuluttajille selkeä mahdollisuus valita eläinkokeettomia vaihtoehtoja, sekä kannustaa yrityksiä käyttämään eläinkokeiden sijaan vaihtoehtoisia, toisinaan paljon luotettavampiakin tutkimusmenetelmiä, sekä panostamaan niiden kehittämiseen.

 

Lisätietoa adressin aiheista:

http://www.syotavaksikasvatetut.fi/onko-luomulehma-onnellisempi-ja-5-syyta-miksi-luomu-ei-ole-tarpeeksi/
http://www.oikeuttaelaimille.net/elainkokeet
http://www.animalia.fi/animalia-toimii/toimintakohteet/koe-el%C3%A4imet/el%C3%A4inkokeiden-vaihtoehdot

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Hanna Mäkinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö valtion kasvattaa tukeaan kulttuurille ja taiteelle?