Kannanotto pakkoruotsia ja suomenkielisen enemmistön syrjintää vastaan.

Me allekirjoittaneet vastustamme ruotsin kielen pakko-opetusta suomalaisessa koulujärjestelmässä nykyisessä laajuudessaan.

vaadimme, että kaikille pakollisesta ruotsin opetuksesta Suomen kouluissa on pikaisesti luovuttava joko kokonaan, tai vähintäänkin supistettava tuo vaikka yhteiskuntatiedon tai muun vastaavan oppiaineen yhteydessä opetettavaksi lyhytkurssiksi, jollaisella voidaan opettaa lyhyesti aivan yksinkertaisimmat perusasiat, kuten vaikkapa oman nimen kertominen, hätänumeroon soittaminen yms. ruotsin kielellä. Tällaista voisi juuri ja juuri pitää perusteltuna ja opiskelijalle joskus mahdollisesti hyödyllisenä opetuksena, toisin kuin ruotsin opetusta nykyisessä laajuudessaan. Kyse on kuitenkin valtaväestön näkökulmasta täysin vieraasta kielestä, jonka opiskelun tulee perustua omaan vapaaseen tahtoon, kuten muidenkin vieraiden kielien.

Vastustamme myös suomenkielisten ihmisten laajamittaista syrjintää Suomen ruotsinkielisillä alueilla, varsinkin Ahvenanmaalla, ja vaadimme, että on pikaisesti ryhdyttävä kiinnittämään paljon nykyistä enemmän huomiota siihen, että selvästi valtakunnan eniten puhuttua kieltä äidinkielenään käyttävillä ihmisillä olisi mahdollisuus hoitaa edes jokapäiväinen asiointinsa omassa maassaan omalla kielellään.

Mielestämme on täysin kestämätöntä, että koko ajan sekä yhteiskunnan, että myös sen jäsenten, meidän ihmisten, henkilökohtaisia resursseja tuhlaillaan täysin surutta hyvin pienen kielivähemmistön kulloistenkin toiveiden toteuttamiseksi.

Pidän adressia auki toistaiseksi määrittelemättömän ajan, ja jos meitä samoin ajattelevia tuntuu löytyvän tarpeeksi, tämä toimitetaan ainakin puolueiden eduskuntaryhmien tiedoksi.