Parikkalan Hyvinvointiaseman palvelut säilytettävä!

Eksote on suunnitelmissaan päättänyt vähentää Parikkalan hyvinvointiaseman palveluja muun muassa lakkauttamalla vuodeosaston, päiväaikaisen päivystyksen sekä vähentämällä lääkäripalveluja.

Tämä ei käy, koska kyseiset palvelut ovat meidän kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta todella tärkeitä. Laadukas, oikea-aikainen, ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen sekä kuntouttava terveyden- ja sairaudenhoito kuuluu kaikille.

Suunnitelmat asettavat meidät eriarvoiseen asemaan ja sellaisenaan pahimmillaan lisäävät riskiä sairastua, syrjäytyä sekä jäädä ilman hoitoa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Parikkalan hyvinvointiasema säilytetään, palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti vastaamaan kuntalaisten todellisia tarpeita. Nykyiset palvelut tulee olla jatkossakin saatavilla omalta hyvinvointiasemalta.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Eksote panostaa suunnitelmissaan Parikkalan hyvinvointiaseman palveluihin sekä palvelujen kehittämiseen. Kehittämistyö pitää olla oikeasti asiakaslähtöistä ja kehittämistyössä on otettava huomioon lääkäripalvelujen turvaaminen, niin että hyvinvointiasema on lääkäreille mieluinen ja houkutteleva työpaikka.

Eksote on ilta-aikaisen päivystyksen keskittänyt Imatralle, päivystys on siellä klo.21.00 asti. Sen jälkeen yöaikainen päivystys on Lappeenrannassa. Parikkalasta matka Imatralle on liian pitkä, Lappeerannasta puhumattakaan, eikä päivystykseen pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Kuntalaiset joutuvat turvautumaan joko omaan autoon, mikäli on siinä kunnossa, että pystyy ajamaan tai monesti taksiin, mikä tulee todella kalliiksi. Jos rahaa taksiin ei ole, hoito jää saamatta. Myös omaisten mahdollisuus vierailla katsomassa läheisiään on hankalaa ellei mahdotonta.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Eksoten tulee arvioida uudelleen, miten turvata meidän parikkalalaisten oikeus kiireelliseen sairaudenhoitoon.


Venla Vuojolainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Venla Vuojolainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…