Pelastakaa kristityksi kääntynyt

Me allekirjoittaneet tuomme eduskunnan oikeusasiamiehelle huolemme irakilaisen kristityksi kääntyneen miehen tilanteesta. Henkilö on kääntynyt kristityksi vuonna 2017 ja on siitä asti osallistunut aktiivisesti luterilaisen seurakunnan toimintaan ja toiminut vapaaehtoisena vastuunkantajana. Henkilö on saanut toistuvasti suvultaan ja heimoltaan uhkauksia. Hänet on toistuvasti luvattu tappaa. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että mikäli heimo-oikeus on tuominnut henkilön kuolemaan, poliisi ei estä sitä, eikä rankaise tappajaa.  

Henkilön nimeä ei voida mainita turvallisuussyistä, mutta adressin tekijät ovat tutustuneet kaikkiin dokumentteihin. Henkilö on täysin nuhteeton eikä ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Henkilöä ollaan palauttamassa Irakiin, jossa hän on vakavan vainon vaarassa. Me allekirjoittaneet vetoamme, että häntä ei palauteta kuolemanvaaraan.  

Below in English Nedan på svenska  

Us, petitioners express our deepest worry for an Iraqi man converted Christian. He became Christian in 2017.  Since then he has been an active member of the Lutheran church and served as a volunteer carrying out many responsibilities. His relatives and people have repeatedly threatened to kill him. It is a common practice in his country that if a tribal Court has condemned a person to death the Police will not prevent it nor punish the killer.

We cannot mention his name here for security reasons but people who wrote this petition has seen the documents concerning him. He is innocent and has not committed any crime. However, he has got a return order to Irak where he will face imminent serious danger for his life.   Us, signatories, claim for him that he would not be returned to face death.  

Vi som har undertecknat adressen framför vårt ängslan till riksdagens ombudsman för en irakier som har konverterat till kristendomen. Personen har konverterat år 2017 och har sedan dess aktivt deltagit i den lutherska församlingens verksamhet och har även agerat som frivillig i församlingen. Personen har upprepade gånger blivit utsatt för hot från familjen och klanen och personen har upprepade gånger blivit lovad att hen skall dödas. Faktum är att om klanrätten har dömt en person till döden kommer polisen inte att hindra dödandet eller straffa gärningspersonen, som det välbekant är. 

Personens namn kan inte nämnas på grund av säkerhetsskäl, adressens skribenter har dock bekantat sig med alla personens dokument. Personen är oklanderlig och har inte gjort sig skyldig till något brott. Personen håller på att deporteras till Irak där hen är i fara för allvarlig förföljelse.   Vi som har undertecknat adressen vädjar att personen inte skall återlämnas till livsfara.  


Kaisa Huhtala Porin Teljän seurakunta    Ota yhteyttä adressin tekijään