Pelastakaa maaseutututkimus Suomessa!

Pelastakaa maaseutututkimus Suomessa!

Maailmamme kohtaa suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos, globaalinen ruoka- ja energiakriisi,  biotalous sekä ekotaloudellisen kehityksen vaatimukset. Nämä haasteet vahvistavat maaseudun merkitystä yhteiskuntamme kehityksessä.

Suomalainen maaseutututkimus on viime vuosikymmeninä saanut kansainvälistä mainetta. Maaseutuopinnot ja maaseutututkimus ovat monitieteisiä.

Tällä hetkellä maaseutututkimuksen asema uhkaa mm Rural Studies-opetusverkoston rahoituksen epävarmuus ja monien maaseutututkimus-professuurien  rahoituksen puute vuoden 2014 jälkeen.


Maaseutututkimus on kansallisesti tärkeää!  Vetoamme, että valtion jatkaa Rural Studies-opetusverkon sekä maaseutututkimusprofessuurien rahoittamista. 

Åbo Akademin Vaasan yksikön väestötieteen ja maaseutututkimuksen tohtorikoulutettavat

 

Rädda landsbygdsforskningen i Finland!

Vår värld står inför stora utmaningar - klimatförändring, global mat- och energikris, den omtvistade bioekonomin samt behovet av en eko-ekonomisk utveckling. Landsbygdens roll förstärks i samhällsutvecklingen p.g.a. de ovannämnda utmaningarna.

Den finländska landsbygdsforskningen har under årtionden erhållit gott anseende internationellt sett. De rurala studierna och forskningen är interdisciplinära och sammanbinder erfarenheter från många kunskapsområden.

I dagsläget hotas landsbygdsforskningens ställning av bl.a. en oklar finansiering för Rural Studies nätverket samt att mer än hälften av alla landsbygdsprofessurer i nuläget saknar finansiering efter 2014.

Uppropets syfte är att visa på landsbygdsforskningens nationella relevans samt att erhålla en statlig uppbackning för Rural Studies nätverket och för landsbygdsprofessurerna.

Doktorander vid Demografi och landsbygdsforskning, Åbo Akademi, Vasa


Stina Svels & Kenneth Nordberg    Ota yhteyttä adressin tekijään