Pelastakaa Tammen metsät!

 Metsä1.jpg

Pelastakaa Tammen alueen metsä (Ahtonkaaren asemakaavamuutos)!

 

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin Liedon kunnanvaltuutetut ja lautakunnan jäsenet:   Säästäkää Tammen alueen metsä!

Liedon kunnan asukkaina vastustamme Ahtonkaaren asemakaavaa alla olevin perustein:

  • Salimäentien ja Satteentien toisiinsa yhdistävä tieyhteys johtaisi monimuotoisen metsän tuhoutumiseen. YVA-selvityksen mukaan (2013) alueella on erittäin monimuotoisia luontotyyppejä ja harvinaistuneitakin eliölajeja.  
  • Uusi tieyhteys toisi lukuisia negatiivisia ympäristövaikutuksia, kuten ilmansaasteiden lisääntyminen. Lisäksi valaistus-, tuuli-, ääni- ja kosteusolosuhteet tulevat muuttumaan oleellisesti huonompaan suuntaan. Meluhaitat ovat kuluneina vuosina jo lisääntyneet, kun metsää on kaadettu ja kallioita räjäytetty.  
  • Alueen asukkaina emme ole tontteja ostaessamme tällaista tielinjausta voineet tietää ja se on alueen asumisviihtyvyydelle ja turvallisuudelle aivan oleellinen huononnus. 
  • Onnettomuusriskit lisääntyvät läpiajon lisääntymisen myötä, koska alueella on runsaasti pieniä lapsia. Myös koulumatkat tulevat liikenteen lisääntymisen myötä vaarallisemmiksi.
  • Alueen asukkaiden ulkoilumaastot ja virkistysmahdollisuudet luonnossa tulevat pienentymään ja pirstaloitumaan merkittävästi. Myös muilta paikkakunnilta on tultu ihastelemaan alueen mahtavia metsiä ja luonnon monimuotoisuutta.
  • Uusi tie ei tuo merkittävää hyötyä kenellekään ajallisesti, mutta tien rakentamiskustannukset ovat valtavan suuret. Rahojen käyttäminen teihin on kyseenalaista, kun Liedon kunnan taloustilanne on muutenkin huono ja mm. terveyspalveluissa mietitään jatkuvasti säästökeinoja. Jos tie uusi tie kuitenkin halutaan rakentaa, ehdotamme Nenämäen liikenteen ohjaamista Avantiin uudelle juuri rakennetulle tielle.

Adressi toimitetaan kunnanvaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille.  

Terhi ja Timo Alppi

Terhi ja Markus Granlund

Tuula Tuominen

Sirpa Vainio
Facebook
Kannatatko sukupuolikiintiöitä?